December 13.

Ezen a napon

Az adatok szolgáltatója Ezenanapon.hu
2017. December. 13.
50 éve / 1967. 12. 13.
Megszületett Jamie Foxx színész (Vonzások és állatságok, Minden héten háború)
Terrell-ben (Texas, USA) született.
56 éve / 1961. 12. 13.
A Beatles együttes szerződést kötött Brian Epsteinnel
88 éve / 1929. 12. 13.
Megszületett Christopher Plummer kanadai színész (A muzsika hangja)
114 éve / 1903. 12. 13.
Megszületett Carlos Montoya spanyol flamenco gitáros
3 éve / 2014. 12. 13.
Meghalt R. Várkonyi Ágnes, Széchenyi-díjas történész, művelődéstörténész, az MTA rendes tagja
Férjezett nevén: Ruttkay Kálmánné. Kutatási területe a Rákóczi-szabadságharc, a Zrínyi-mozgalom, a Habsburg-berendezkedés, a történetírás története, az ikonológia és a történeti ökológia volt.
33 éve / 1984. 12. 13.
Meghalt Beck András szobrászművész
Kossuth- és Munkácsy-díjas.
33 éve / 1984. 12. 13.
Meghalt Amerigo Tot magyar származású olasz szobrászművész
Eredeti nevén: Tóth Imre
43 éve / 1974. 12. 13.
Málta köztársaság lett
56 éve / 1961. 12. 13.
101 éves korában meghalt Grandma Moses amerikai népművész, aki a 70-es éveinek végén kezdett festeni
Eredeti nevén: Anna Mary Robertson A világ szinte minden részében megtalálható naiv művészeti irányzat képviselője volt. A széleskörű mozgalom a francia "neo-primitívekkel" kezdődött (Séraphine Louis, Louis Vivin, Camille Bombois, André Bauchant), akiknek 1928-ban Párizsban megrendezett közös kiállítása "A tiszta szívek festői" címet viselte. Ekkor figyeltek fel az irányzatra a hivatalos képzőművészeti életben is. Amerikában például Grandma Moses volt a megfelelőjük. Már a XX. század elején Haitin is (Hector Hyppolite) jelentős neo-primitív festészet virágzott. Európa másik feléről a grúz Niko Piroszmanisvili jelentkezett a második világháború előtt. Grandma Moses 100 éves korában készített illusztrációkat Clement Moore "The Night Before Christmas" című művéhez, a könyv csak a halála után jelent meg. Élete utolsó évében, 101 éves korában még 25 képet festett. Legismertebbek a falusi életről készült festményei.
73 éve / 1944. 12. 13.
Meghalt Vaszilij Kandinszkij orosz absztrakt festő- és képzőművész
80 éve / 1937. 12. 13.
A japánok megtámadták Nanking (Nanjing), kínai várost
Közel 200,000 kínai halt meg a következő hat hétben, a Nankingi incidensként elhíresült támadásban.
91 éve / 1926. 12. 13.
Meghalt Stróbl Alajos szobrász
92 éve / 1925. 12. 13.
Megszületett Dick Van Dyke színész (Mary Poppins, Halálbiztos diagnózis)
West Plains-ban (Missouri, USA) született.
104 éve / 1913. 12. 13.
Leonardo da Vinci festménye, a Mona Lisa visszakerül a Louvre-ba
Két év után kerülhetett vissza a festmény a múzeumba, miután 1911-ben ellopták azt.
114 éve / 1903. 12. 13.
Megszületett Nathan Milstein orosz születésű amerikai hegedűművész
114 éve / 1903. 12. 13.
Mosonban meghalt Kühne Ede gépészmérnök, mezőgazdasági gépgyáros
Kühne apja egyik alapítója volt Németország második legnagyobb acélgyárának. Kühne Ede a család elszegényedése után 18 évesen egy berlini gépgyárban lett műszaki rajzoló. Odesszából hamarosan állásajánlatot kapott, de kiutazásának az volt a feltétele, hogy előbb tökéletesítse a mezőgazdasági gépekkel kapcsolatos ismereteit. Így került Magyarországra, és sosem utazott tovább. Mosonban a Pabst és Krauss-féle műhely vezetését bízták rá. Több új gyártmányt fejlesztett ki, és a kis műhely pár évtized alatt tekitélyes gyártelep lett, a mezőgazdasági gépgyártás terén Magyarországon első számú gyára. 1874-ben itt kezdték gyártani a Hungária Drill elnevezésű sorvetőgépet, amelyet még rossz talajviszonyok között is jól lehetett használni. Kühne érdemei elismeréseként többször kapott az uralkodótól kitüntetést.
138 éve / 1879. 12. 13.
Megszületett Eleanor Robson Belmont angol-amerikai színésznő, író és ápolónő
Megalapította a "Metropolitan Opera Guild"-ot, több mint 25 évig kapcsolatban állt a Vörös Kereszttel, és "Major Barbara" címen színdarabot írt, amely az élettörténetén alapult.
146 éve / 1871. 12. 13.
Megszületett Emily Carr kanadai festőművész, írónő, aki a brit-columbiai indiánokkal foglalkozott
Lefestette a brit-columbiai indiánokat és írt róluk az 1953-ban megjelent "Heart of Peacock" című művében.
183 éve / 1834. 12. 13.
Megszületett Kelety Gusztáv festő, műkritikus
Az MTA levelező tagja volt.
199 éve / 1818. 12. 13.
Megszületett Mary Todd Lincoln First Lady, Abraham Lincoln amerikai elnök felesége
Doris Kearn Goodwin történész ötévi fehér házi kutatómunkája során arra a megállapításra jutott, hogy Abraham Lincoln és Mary Todd Washington történelmének legrosszabbul "működő" párja volt. Mind ez idáig a Lincoln-pár szentként élt az amerikaiak fejében. "Nem hiszem, hogy Lincoln eljutott volna a Fehér Házig a felesége kapcsolatai nélkül, illetve ha Mary nem egyengeti az útját" - nyilatkozta Goodwin. Jóllehet a házasság igazi románcként indult, és megfelelő politikai szövetségesnek is bizonyult a pár, végső soron azonban mégis szétforgácsolták a veszekedések, amelyek különösen akkor erősödtek fel, amikor 1861-ben kiváltak a föderációból a rabszolgaságot támogató déli államok. Lincoln elsődleges célja a háborúval - a fehér házi dokumentumok szerint - nem a 3,5 millió rabszolga felszabadítása volt. Rasszista volt a mai fogalmaink szerint, magánkörben azt hangsúlyozta, hogy a feketék "erkölcsileg alsóbbrendűek. Mindegyiket vissza akarta küldeni Afrikába, ahol nem okozhatnak több problémát."
202 éve / 1815. 12. 13.
Megszületett Veres Pálné, a magyar nőnevelésügy egyik előharcosa, az első Nőképző Egylet alapítója
Születési nevén: Beniczky Hermin
211 éve / 1806. 12. 13.
Megszületett Ernst Werner von Siemens német feltaláló és gyáralapító
375 éve / 1642. 12. 13.
Abel Tasman holland felfedező (Cook kapitányt 127 évvel megelőzve) elérte Új-Zélandot
A Déli sziget északi csúcsára (ma – Arany-öböl) érkező Tasman-t két kenuban (waka) érkező maorik fogadták. Tasman a saját embereit küldte le egy csónakban, azonban nem értették meg egymást. A helyiek csónakjukat meglékelték, négy ember halálát okozva. Máig vitatott kérdés, hogy ki is az igazi felfedezője Új-Zélandnak. Annyi bizonyos, elsőként Tasman látta meg a Déli-sziget partjait 1642-ben. A partvonalat követve északkeletnek tartott tovább, majd egy öbölben horgonyzott le. Ekkor találkoztak először a szigetlakók és az európaiak, ám a maori harcosok végül is elűzték Tasman embereit. Cook kapitány csak 1769-ben érte el az Északi-szigetet. A partraszállás ez esetben is ütközettel járt, ám ezúttal a maorik vére folyt.
9 éve / 2008. 12. 13.
Meghalt Horst Tappert német színész, Derrick felügyelő alakítója
89 éve / 1928. 12. 13.
Megszületett Jack Tramiel lengyel származású amerikai üzletember, a Commodore számítógépek kifejlesztője
Eredeti nevén: Jacek TrzmielAlapítója a Commodore International cégnek, amely a Commodore PET, Commodore 64, Commodore 128, Commodore Amiga és más Commodore gépeket gyártotta.1939-ben zsidó családjával együtt Auschwitzba került és részese lett Dr. Mengele kísérleteinek. Apja belehalt a kísérletekbe, ő 1945-ben megmenekült, 1947 novemberében Amerikába emigrált és beállt a hadseregbe. Itt tanulta meg az irodai gépek, írógépek és számológépek javítását. Leszerelése után javítóműhelyt nyitott Commodore Portable Typewriter néven, majd számológépeket kezdett forgalmazni majd gyártani. Első otthoni számítógépét 1977-ben mutatta be.
89 éve / 1928. 12. 13.
Megkezdték az utcai távbeszélő-hálózat fölszerelését Budapesten
111 éve / 1906. 12. 13.
Megszületett Barankovics István hírlapíró, a Demokrata Néppárt elnöke
A Demokrata Néppárt elnöke 1945-től annak 1949. évi önfeloszlatásáig. A II. világháborút követő 1947-es országgyűlési választásokat követően pártja a legerősebb ellenzéki erő volt. A Rákosi-rendszer kiépülésével emigrációba kényszerült.Többek között az Ország Útja, a Kis Újság, a Magyar Nemzet, aHazánk című újságokat szerkesztette. 
122 éve / 1895. 12. 13.
Meghalt Jedlik Ányos bencés pap, fizikus, az elektromotor, a szódavíz-előállító készülék és a dinamó feltalálója
Teljes nevén: Jedlik Ányos István A komárom megyei Szimő községben született, tanulmányait a nagyszombati és a pozsonyi gimnáziumban kezdte. 1817-től Szent Benedek-rendi szerzetes volt, ettől az időtől kezdve tanulmányait rendjének iskoláiban folytatta. A Jedlik István néven született fiú az Ányos nevet a rendben kapta, miután Pannonhalmára ment teológiát tanulni. Ezzel párhuzamosan Pesten fizikát, matematikát, filozófiát és történelmet is tanult, így 1822 őszén Pesten bölcsészdoktorrá, Győrött pedig tanárrá avatták. 1925-ben szentelték pappá, majd a győri akadémián tanított, ahol számos elméletet és találmányt dolgozott ki. 1839-ig a rend iskoláiban, majd negyven éven át a budapesti Tudományegyetem fizika-mechanika tanszékén tanított. Ekkor még kevesen sejtették, hogy az ő áldásos tevékenységének döntő szerepe lesz a fizikusok új generációjának felnevelésében. 1845-ben latin helyett magyarul kezdte oktatni hallgatóit. Tankönyvei révén a fizika magyar szókincsének egyik megalkotójaként tartják számon. 1848-ban a bölcsészkar dékánja, 1863-ban az egyetem rektora volt. 1858-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező, majd 1873-ban tiszteletbeli tagja lett. Foglalkozott fénytannal, elkészítette a szén-cink elemet és megjelent Súlyos testek természettana című könyve is. Tudományos munkásságában megelőzte kortársait, de legfontosabb találmányáról, az ősdinamóról csak 1856-ban beszélt, az első írásos dokumentum erről az egyetem 1861-ben összeállított leltárkönyve volt. Az írásos bizonyíték egyértelmű ugyan, de mivel találmánya nem vált ismertté, a dinamó feltalálása Siemens nevéhez fűződik. Legismertebb felfedezése az öngerjesztés elve volt, illetve az ezt demonstráló egysarki villany-indító, ebben fogalmazta meg legalább hat évvel Siemens és Wheatstone előtt a dinamó elvét. A megoldás lényege, hogy az állandó mágnesek helyett két, egymással szemben lévő elektromágnes kelti a mágneses mezőt a forgórész körül. Amikor a tekercs egyik oldala elhalad az északi pólus előtt, metszi az erővonalakat, és áram indukálódik benne. A keret továbbfordulásával az áram elenyészik, majd a déli pólus elé érve feltámad, de az előbbivel elllentétes irányba folyik. A keret a kommutátorhoz csatlakozik, így a külső áramkörben mindig egy irányban folyik az áram. 1827-ben kezdett elektro-mágneses forgókészülékkel kísérletezni, amelyet "villámdelejes forgony"-nak nevezett. Ebben az álló- és forgórész egyaránt elektromágnes volt. 1873-ban a bécsi világkiállításon mutatta be "csöves villamos-szedőkből alkotott villámfeszítő"-jét. Nyugdíjba vonulása után tovább dolgozott, utolsó éveit teljes visszavonultságban töltötte a győri rendházban. Az ő nevéhez fűződik többek közt a szódavíz-előállító készülék és a forgómotor feltalálása. Összesen mintegy 80 találmányt valósított meg részben vagy teljesen. Több tudományos társulat választotta örökös tagjául, rektora és prorektora volt a pesti egyetemnek, halála után több utca és intézmény vette fel a nevét.
123 éve / 1894. 12. 13.
Meghalt Xantus János természettudós, utazó-felfedező, a Budapesti Állat- és Növénykert megalapítója
A későbbi természettudós, néprajzkutató eredetileg jogot tanult, 1847-ben lett ügyvéd. 1848-ban nemzetőrként részt vett a pákozdi csatában, majd a szabadságharc bukása után osztrák ezredbe sorozták. Innen szökött el Londonon keresztül Észak-Amerikába, ahol 13 éven át végzett természettudományos gyűjtéseket a még ismeretlen és feltáratlan területeken. Beszámolóit és gyűjtéseit Magyarországra küldte, ahol egyre nagyobb szakmai tekintélye lett. 1861-ben hazalátogatott, hogy megtartsa akadémiai székfoglalóját, majd visszatérte után konzuli kinevezést kapott Mexikóba. 1864-ben végleg hazatért hatalmas természettudományi gyűjteményével, és kezdeményezésére két év múlva megnyílhatott a pesti Állatkert, melynek első igazgatója is lett. 1868-tól újra utazni kezdett, bejárta Borneót, Jáva szigetét, Ceylont és Sziámot, ahol elképesztő mennyiségű állattani és etnológiai anyagot gyűjtött össze. A későbbi Néprajzi Múzeum alapját az általa gyűjtött borneói dajákok tárgyai képezték.
129 éve / 1888. 12. 13.
Megszületett Obermayer Ernő, Kossuth-díjas vegyészmérnök, mezőgazdász, aki fűszerpaprikát nemesített
Nemzetközileg is elismert eredményeket ért el a magyar fűszerpaprika nemesítésében. Az MTA levelező tagjává választotta (1953).
169 éve / 1848. 12. 13.
Magyarország ellen megindult az osztrák támadás
A császári csapatok főparancsnoka, Alfred Windischgraetz herceg, osztrák tábornagy vezette a támadást. A magyar honvédsereg visszavonult, a december 31-i döntés alapján a parlament és a kormány pedig átköltözött Debrecenbe.
197 éve / 1820. 12. 13.
Meghalt Gróf Széchényi Ferenc könyvtár- és múzeumalapító
220 éve / 1797. 12. 13.
Megszületett Heinrich Heine német költő és író
Ma Goethe és Schiller mellett a német költészet legnagyobb klasszikusainak egyike. Korábban nem nagyon szerették, életében is általában támadták, és emlékét is meggyalázták. Nem szerették zsidó származása miatt, bár vallását nem gyakorolta, később felvette a keresztséget - akkor kapta különben Heinrich nevét is. Nem szerették kortársai azért sem, mert dúsgazdag nagybátyja méltányolta tehetségét, és olyan vagyont hagyott rá, hogy még Heine özvegye is gond nélkül élt belőle. Családja kereskedőnek szánta, de őt világéletében az irodalom érdekelte. Szerelmes versekkel kezdte, szinte állandóan szerelmes volt, és - a világirodalom szerencséjére - jórészt viszonzatlanok maradtak érzelmei, s bánatát versbe fojtotta. Dalok könyve című kötete nagy közönségsikert aratott megjelenésekor - s ez volt a zseniális költő egyetlen elismerése életében. Petőfi jól ismerte költészetét, és viszont, s a két költő kölcsönösen csodálta egymást, közös ismerősük, Kertbeny Károly közvetített közöttük, ő fordította le németre Petőfi költeményeit is. Mindketten a szabadság lánglelkű harcosai voltak, Heine másik verstémája is a szabadság volt a szerelem mellett. S míg szerelmes verseket tartalmazó kötetét ünnepelte még a hatalom is, annál inkább nem tetszettek neki Heine forradalmi költeményei. A költő végül el is menekült hazájából, a németek ősellenségének számító franciákhoz, Párizsba költözött, s ezt sem tudták megbocsátani neki honfitársai. Művészete átmenetet képezett a romantika és a realizmus között, s egyéni hangú költészete megosztotta a kritikusokat és a közönséget egyaránt. Amint Szerb Antal megjegyezte: "Amit Heine írt, nem mindig szép, nem mindig mély, és még csak nem is mindig igaz, de... ő az egyetlen német költő Goethe után, akinek hatalmas világirodalmi jelentősége és hatása van". S ezt lassan el is ismerték, halála után művei bekerültek a német tankönyvekbe, s már éppen elfoglalta volna méltó helyét a klasszikusok között, amikor a fasizmus uralomra jutott Németországban, és a nácik szabályos hadjáratot indítottak emléke ellen. A zsidó zseni könyveit hatalmas máglyákon égették el, mivel azonban versei rendkívül ismertek és népszerűek voltak, attól fogva népdalként szerepeltették őket a tankönyvekben.
440 éve / 1577. 12. 13.
Sir Francis Drake kapitány 5 hajóval elindult Plymouthból, hogy megkerülje a Földet
Az utazás majdnem 3 évig tartott.
540 éve / 1477. 12. 13.
Hunyadi Mátyás letette az esküt, mint cseh király
III. Frigyes császár előtt Korneuburgban volt az eskütétel.
551 éve / 1466. 12. 13.
Meghalt Donatello firenzei szobrászművész
Teljes nevén: Donato di Niccoló di Betto Bardi 1386-ban született. A 15. század legjelentősebb szobrásza, aki több különböző művészeti irányban képviseltette magát. Elsősorban Firenzében alkotott a Medici-család szolgálatában. Alkotásaival nagy szerepet játszott a perspektívikus ábrázolás elterjedésében, valamint a szobrászat önálló - nem épülethez kötött - megvalósításában.
64 éve / 1953. 12. 13.
Megszületett Magyar Zoltán olimpiai bajnok tornász, akiről a Magyar-vándor lólengés elemet elnevezték
1965-től 1980-ig a FTC (Ferencvárosi Torna Club) tornásza volt. 1972 és 1980 között 33 alkalommal szerepelt a magyar válogatottban. Edzőjével, Vígh Lászlóval számos új technikai elemet dolgozott ki, nevéhez fűződik az orsó, a szökkenő-vándor és a róla elnevezett Magyar-vándor első bemutatása. Pályafutása alatt lólengésben három világ- és három Európa-bajnoki aranyérmet nyert. Részt vett az 1972. évi müncheni, az 1976. évi montreali és az 1980. évi moszkvai olimpián. 1976-ban és 1980-ban lólengésben olimpiai bajnoki címet nyert. 1980-ban tagja volt a Donáth Ferenc, Guczoghy György, Kelemen Zoltán, Kovács Péter, Magyar Zoltán, Vámos István összeállítású, bronzérmes magyar tornászcsapatnak is. Háromszor – 1974-ben, 1978-ban és 1980-ban – választották az év magyar sportolójává. Az aktív sportolástól 1980-ban, moszkvai olimpiai győzelme után vonult vissza. 1979-ben a Testnevelési Főiskolán torna szakedzői, 1985-ben az Budapesti Állatorvostudományi Egyetemengyőri állatkórház orvosa volt, majd 1988-tól Budapesten kerületi állatorvos. 1986 és 1989 között a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke volt. 1991-től a állatorvosi oklevelet szerzett. 1986-tól a Halhatatlanok Klubjának tagja. 1997-ben elnyerte a Magyarországért Alapítvány Magyar Örökség-díját. 2001-től a Magyar Országos Tornaegyletek Szövetségének tiszteletbeli elnöke.
517 éve / 1500. 12. 13.
Luca napja
A decemberi asszonyi ünnepek közül hazánkban legjelentősebb Luca napja. Lányoknak, asszonyoknak tilos ilyenkor dolgozniuk. Számos történet szól arról, hogyan büntette meg Luca azokat, akik szőni, fonni, varrni, mosni mertek az ő ünnepén. Luca büntetésből a fonó asszonyhoz hajítja az orsót, kóccá változtatja a fonalat, bevarrja a tyúkok tojókáját. Luca napján alakoskodni is szoktak. A Luca-alakoskodó fehér leplet hord, arca elé vagy fejére szitát tesz. Ellenőrzi a fiatalokat, a lustákat megszégyeníti. Luca napján kezdik készíteni a Luca székét, amelynek segítségével Karácsony böjtjén felismerik a boszorkányokat. Alig van olyan falu, ahol ne ismernék a Luca székéről szóló babonás történeteket. A lucaszéken készítője minden nap dolgozik valamit, úgy, hogy éppen Karácsony estéjére készüljön el. Akkor elmegy az éjféli misére, és ott megismeri a falu boszorkányait, mert ilyenkor szarvat hordanak. Utána azonban menekül haza, különben széttépnék a boszorkányok. Legjobb, ha mákot szór el az úton, mert a boszorkányok kötelesek a mákot felszedni, s így megmenekül a bosszújuktól. Az ország nyugati részében Luca-nap hajnalán "kotyolni" járnak a kisfiúk. Szalmát vagy fadarabot visznek magukkal (legjobb, ha ezeket valahol elcsenik), s arra térdelve mondják el köszöntőjüket. Utána kukoricával vagy vízzel öntik le őket a háziak, ők pedig a szalmával, fával "megvarázsolják" a tyúkokat, hogy egész évben jól tojjanak. A köszöntőt mondó gyerekek ezután ajándékokat kapnak. Akár tavasszal, György napján, Lucakor is szabadon garázdálkodnak a gonoszok.

Legolvasottabb

1
Szexuálisan zaklatta unokáit, pornográf képeket készített
2
Motorost ütöttek el Bonyhádon, súlyos sérüléseket szenvedett
3
A FoodHacker séf az angliai Cobham után Szekszárdon süt-főz
4
Átszakította a szalagkorlátot egy kamion az M6-os autópályán Paksnál
5
Szekszárdon, buszmegállóban vesztette életét egy férfi
rendőrségi hírek
Egy eltűnt fiatal kölesdi férfit keresnek
Lakásmúzeum / 36 perce
Karátson Gábor életművét bemutató emlékszoba nyílt Budapesten
A festő, író, filozófus munkásságát feldolgozó emlékpont 2018 januárjától lesz látogatható a fővárosi Deák Ferenc utcában.
Gyász
"Nyugodjál békében, legyen csendes álmod, Találd meg odafent az örök boldogságot." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ID. LOVASI BÉLÁNÉ szül.: Keller Paula bonyhádi lakos 84 éves korában elhunyt. Temetése 2017. december 13-án, szerdán 14:30 órakor lesz a bonyhádi katolikus temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család
MEGEMLÉKEZÉS KOVÁCS ISTVÁNNÉ szül. Varga Sára volt tolnai lakos halálának 14. évfordulójára "Soha ne feledd kit igazán szerettél, ha már nem is lehet veled, emléke örökké él." Szerető unokája és menye
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SALAMON VILMOSNÉ sz. Szőts Irén 82 éves korában elhunyt. Temetése 2017. december 15-én, pénteken 13 órakor lesz a teveli temetőben. Előtte gyászmise. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család
"Nyugodjál békében, legyen csendes álmod, Találd meg odafent az örök boldogságot." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ID. LOVASI BÉLÁNÉ szül.: Keller Paula bonyhádi lakos 84 éves korában elhunyt. Temetése 2017. december 13-án, szerdán 14:30 órakor lesz a bonyhádi katolikus temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZÉKELY LAJOSNÉ sz. Tornyai Julianna 73 éves korában elhunyt. Temetése 2017. december 13-án, szerdán 15 órakor lesz a nagymányoki temetőben. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KOCH PHILIPP györkönyi lakos 80 éves korában csendesen elhunyt. Végső nyugalomra helyezése 2017. december 15-én, pénteken 15 órakor lesz a györkönyi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló szerettei
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KULT JÁNOSNÉ szül. Ruppert Katalin 91 éves korában elhunyt. Temetése 2017. december 14-én, csütörtökön 15 órakor lesz az apari temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család
"Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átkarolt az Isten." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BLATT FERENCNÉ szül: Kilvinger Erzsébet szakadáti lakos 91 éves korában csendesen elhunyt. Végső nyugalomra helyezése 2017. december 15-én, pénteken 15 órakor lesz a szakadáti temetőben. Gyászmisét a szertartást megelőzően 14 óra 30 perckor tartunk. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PAKSI FERENCNÉ sz. Jóföldi Lídia bogyiszlói lakos 85 éves korában elhunyt. Temetése 2017. december 14-én, csütörtökön 15 órakor lesz a bogyiszlói református temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MUNKÁCSI JÁNOSNÉ szül. Pók Erzsébet szekszárdi lakos 73 éves korában csendesen elhunyt. Végső nyugalomra helyezése 2017. december 13-án, szerdán 13 órakor lesz a szekszárdi alsóvárosi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett testvérünk, a gyönki idősek otthona nyugalmazott igazgatója, WAFFENSCHMIDT IBOLYA életének 67. évében, 2017. december 2-án súlyos betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2017. december 14-én, csütörtökön 11 órakor lesz a szárazdi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család
MEGEMLÉKEZÉS MIKLÓS VILMOSNÉ halálának 7. évfordulójára "Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet, munka és küzdelem volt egész életed." Szerettei
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZÉKELY LAJOSNÉ sz. Tornyai Julianna 73 éves korában elhunyt. Temetése 2017. december 13-án, szerdán 15 órakor lesz a nagymányoki temetőben. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család
MEGEMLÉKEZÉS BOGDÁN JÁNOSNÉ édes szép gyönyörűségem halálának 1. évfordulójára "Szeliden ringat az emlék-óceán, itt vagy még mellettem, valahol talán. Álmatlan éjszakák hajnali ködében feldereng az arcod, ahogy soha még nem. Elsuttogott szavad még hallani vélem, kinyújtom kezemet és nem érlek el mégsem. Kihúnyó szememmel nem láthatlak többé, most már emlék maradsz, emlék mindörökké. Gyűlölni nem tudok, szeretni szeretnék, de nincs mellettem senki, akit szerethetnék. Magány a társam, csak az egyedüllét, nagyon messze vannak, akiket szerethetnék. Kinyújtom kezemet, és semmit markolok, pedig semmi mást, csak szeretni akarok. Nemsokára megyek, vár rám a végtelen, és rátok fogom hagyni minden szeretetem." Imádott férjed
MEGEMLÉKEZÉS ID. SZABÓ GYÖRGYNÉ szül. Kiss Rozália halálának 10. évfordulójára "Gyönyörű-szép síron nőtt virágok, Jelzik egy békésebb, ismeretlen világot... Nincs gyűlölködés, nincs harag! Béke van, csend... a gyász, marad..." Fia és családja
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ID. ADLER PÉTER tolnai lakos 95 éves korában elhunyt. Temetése 2017. december 12-én, kedden 13 órakor lesz a tolnai temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MIKLÓS JÓZSEF teveli lakos életének 59. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2017. december 11-én, hétfőn 15 órakor lesz a teveli temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló szerettei
Fájó szívvel tudatjuk, hogy PALOTÁS ZOLTÁNNÉ 2017. december 1-jén elhunyt. 2017. december 11-én, 11 órakor búcsúztatjuk az alsóvárosi temetőben. Kérjük, együttérzésüket egy szál virággal fejezzék ki. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HINTERSCHIEDT KONRÁDNÉ szül. Plesz Katalin majosi lakos 82 éves korában elhunyt. Temetése 2017. december 7-én, csütörtökön 15 órakor lesz a majosi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló szerettei
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TŐRICHT FÜLÖPNÉ szül. Berg Katalin tengelici lakos 85 éves korában csendesen elhunyt. Végső nyugalomra helyezése 2017. december 9-én, szombaton 13 órakor lesz a tengelici temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
óriás / 1 órája
Emberméretű ősi óriáspingvint fedeztek fel Új-Zélandon
kézilabda / 1 órája
A dobogón telelnek a hőgyészi kézisek
Ünnepek / 1 órája
Újabb alakokkal bővült a dombóvári betlehem
Kosárlabda / 1 órája
Egy ponton múlott, hogy nem Szibéria lett az úticél
nagyot kaszált / 3 órája
Belépett a kétszázezresek közé A Viszkis
Ünnepek / 3 órája
Luca napi hiedelem, ezért vessünk búzát