Hallgassa élőben!
Fotó: Shutterstock

Esély nyílik rá, hogy megállapíthassák a Hunyadi család, így Mátyás király származását

Új archeogenetikai kutatásokba kezd a Magyarságkutató Intézet, amellyel esély nyílik rá, hogy meg lehessen állapítani a Hunyadi család, így Mátyás király származását.

A vizsgálat Corvin János sírjának horvátországi feltárásával kezdődött, amelyen jelen volt Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere, akinek vezetésével korábban hasonló jellegű kutatások folytak a Mátyás-templomban őrzött Árpád-házi maradványokon. A tárcavezetőt a mostani kutatás jelentőségéről és várható eredményeiről kérdezte a Magyar Nemzet. Az interjút változtatás nélkül közöljük:

Miniszter úr, mennyi időt töltött Horvátországban, a lepoglavai pálos kolostorban? Az egyik lap szerint inkább a járvány kezelésére kellene több időt fordítania, nem a Hunyadiak csontjainak felkutatására.

Csütörtök hajnalban indultunk, megnéztem a fa koporsó felnyitását, a csodálatosan szép pálos rendi gótikus templomot, tájékoztattak a feltárásokról, közös kulturális programokat beszéltem meg a varasdi püspökkel és a horvát kulturális minisztérium képviselőivel, valamint részt vettem a maradványok visszatemetésén és megáldásán. Nagyjából fél-, háromnegyed órát töltöttem a helyszínen. Útközben, hazaúton járványügyeket intéztem telefonon. Kora délutánra már vissza is értünk Budapestre, és ott folytattuk, ahol abbahagytuk. Az Emberi Erőforrások Minisztériumához kilenc ágazat tartozik, és bár jelenleg elsődleges a járvány elleni védekezés, ezekről sem lehet elfeledkezni. Sőt, éppen a kultúra és a tudomány az a terület, amely segíthet átvészelni az embereknek ezt a nehéz időszakot. Bízom abban, hogy sokan érdeklődéssel fogják követni az új archeogenetikai–történeti kutatásokat.

Corvin János és fia, Corvin Kristóf csontvázait tárták fel, belőlük vettek DNS-mintát. Mi a kutatás célja?

A történelmünket meghatározó, kiemelkedő uralkodókkal, politikusokkal, hadvezérekkel, államférfiakkal foglalkozunk kell. Közéjük tartozik egyik legjelentősebb királyunk, Hunyadi Mátyás is. Mátyás csontjai valahol a székesfehérvári osszáriumban kallódnak. A Szent István által alapított székesfehérvári Nagyboldogasszony-bazilika kiemelt jelentőségű helyszíne a magyar történelemnek. Fél évezreden keresztül szinte minden uralkodónkat itt koronázták meg, és tizenöten – köztük Mátyás is – ide temetkeztek. A török korban azonban a sírokat kifosztották, a templom pedig elpusztult. A XIX. században már megindult a helyszín és a királysírok feltárása, de ekkor épségben már csak III. Béla és felesége földi maradványait találták meg, amelyek a Mátyás-templomba kerültek. A többi csontot összegyűjtötték, ezeket jelenleg is az osszáriumban őrzik.

Tehát egymás hegyén-hátán hevernek most a királycsontok, azonosítatlanul.

A végső cél, hogy ezeket a maradványokat azonosítani tudjuk és a megfelelő körülmények között, a tiszteletet megadva helyezzük uralkodóinkat örök nyugalomra. A most kezdődő kutatással meg akarjuk határozni Mátyás király Y-kromoszómás haplocsoportját – a férfiágon öröklődő genetikai markereit. Sajnos a felmenők részéről ezt nem tudjuk megtenni, hisz Gyulafehérváron összetörték Hunyadi János szarkofágját, csontvázát szétszórták. Mivel nemcsak az apában vagy a nagyapában létezik ez a változatlan férfiágon öröklődő génszakasz, hanem a férfi leszármazottakban is, ezért kutattuk fel Corvin János és fia, a gyermekként, hatodik életévében elhunyt Kristóf lepoglavai sírját. Mátyás király természetes fiának és unokájának csontvázából vettünk mintát, hogy megpróbáljuk izolálni és meghatározni a Hunyadiakra jellemző génszakaszt. A kutatás végén pedig megtudhatjuk végre, hogy honnan származik és milyen eredetű a Hunyadi család, illetve remélhetőleg az is megállapítható lesz, hogy az osszáriumban őrzött maradványok közül melyek tartoznak Mátyáshoz.

Honnan lehet tudni, hogy valóban az ő csontvázaik vannak a kolostorban?

Amikor nekiláttunk a sír feltárásának, kiváló állapotban találtuk meg a koporsót, amelyre rá volt írva Joannes Corvinus és Cristoforus Corvinus neve. A sírban két személy szinte érintetlen maradványai voltak. Elvégeztük a csontok teljes antropológiai vizsgálatát is, krónikáinkból pedig tudjuk, hogy Corvin Jánosnak végtagsérülése volt, ennek a lenyomatát megtaláltuk a csonton. De ha az apában és Kristóf fiában is megtaláljuk a közös DNS-szakaszt, akkor egymást igazolják, és személyük egyértelmű lesz. Viszont tovább is lehet menni, hisz megvan Frangepán Beatrix csontváza is (Corvin János felesége – a szerk.). Ha mitokondriális DNS vizsgálatával a gyermekben megtaláljuk az anyai vonal génállományát, akkor már nem kérdés, hogy a gyermek Corvin János és Frangepán Beatrix fia.

A Hunyadiakat viszont sok nemzet vallja magáénak. A kutatások eredményei pontot tehetnek végre az eredetvita végére?

A románok román eredetűnek, a szerbek szerb eredetűnek tartják őket. De fennmaradt egy középkori szóbeszéd, amely szerint Hunyadi János Luxemburgi Zsigmond király természetes fia volt. A mi szempontunkból ezek irreleváns feltételezések, hisz semmiféle prekoncepciónk nincs. A származás kérdése nyitott. A mostani vizsgálatok viszont egzakt módon fogják bizonyítani a Hunyadiak származását, hisz ugyanazt az archeogenetikai módszert használjuk, amivel korábban III. Béla csontjainak vizsgálatával meghatároztuk az Árpád-házi genomot, az uralkodócsalád haplocsoportját. Az eredményeket a kutatás megfelelő szakaszaiban szakértő szerzői gárda közli majd.

Mikorra várhatóak az eredmények?

A kolostorban több csontmintát vettünk. Következő lépésként a csontmaradványokból extrahálnunk kell a DNS-t és utána el lehet végezni az ilyenkor szokásos genetikai vizsgálatokat. Ha ez azonnal elkezdődik, akkor két-három héten belül már lehetnek előzetes eredményeink.

Mátyás király csontjai viszont a székesfehérvári osszáriumban vannak, sok más személy, köztük királycsontokkal összekeverve. Egykori királyainkhoz méltó ez az állapot?

Minden nemzet őrzi nagy királyainak sírjait, hacsak a történelem viszontagságaiban meg nem semmisültek. Hunyadi Mátyás európai színvonalú politikus volt, méltatlan hozzá, hogy mindmáig összevissza hányódnak a csontjai egy osszáriumban, sok más csonttal összekeverve. Ha van lehetőségünk arra, hogy meghatározzuk a királyaink csontvázait és méltó körülmények között temessük el őket, ahogy ők szerették volna, ahogy elrendelték, akkor ezt meg kell tennünk. A fehérvári Nagyboldogasszony-bazilikában tizenöt magyar királyt temettek el, Árpád-háziakat, leányágiakat, Habsburg Albertet, Szapolyai Jánost és persze Mátyás királyt is.

A fehérvári csontokat mikor kezdik el kutatni, elkülöníteni és mintát venni belőlük, hogy megtalálják Mátyáséit is?

Elég régóta eljutott az illetékesekhez a kérvény, hogy az osszáriumot fel lehessen nyitni. Egy rendkívül pontos tudományos értékű eljárásrend készült el, a rendőrségi biztosítástól kezdve minden meg van szervezve. Spányi Antal püspök úr és a magyar püspöki konferencia is támogatja a tudományos kutatást. Még egyetlenegy engedély hiányzik, a fehérvári önkormányzaté. Az az engedély azért csúszik, mert a járvány miatt még nem ült össze a közgyűlés. A Corvin János DNS-éből származó adatokból már azonosítani lehet Mátyás király csontjait. A többi magyar királyi csontot is személy szerint meg lehet majd határozni, mert mind a tizenöt oda eltemetett magyar király meghatározásához tudjuk, hogy honnan kell további mintát venni a felmenőikből, utódaikból; Prágából, Nápolyból és Európa különböző részeiből.

Arra van szándék, hogy ezeket méltó módon újra eltemessék?

Hogyha mind a tizenöt oda eltemetett magyar király személyét azonosítjuk és elkülönítjük a többitől, akkor ismerve a korabeli szarkofágokat, érdemes volna azon is elgondolkodni, hogy egy szép nemzeti emlékhelyet hozzunk létre, a spanyol El Escorial kolostorhoz, a bécsi császári kriptához, a krakkói Wawel székesegyházhoz vagy a Westminsterhez hasonlót. Ezzel tartozunk az emléküknek, és így minden magyar fejet hajthatna, meglátogathatná a sírjaikat. A jeles ősök tisztelete mellett pedig arról sem feledkezhetünk el, hogy egy ilyen nemzeti emlékhelynek identitásképző ereje van. A következő nemzedékek magyarságtudatát tudjuk erősíteni azzal, ha nemcsak olvasnak vagy az iskolában tanulnak III. Béláról vagy Hunyadi Mátyásról, hanem ellátogathatnak a sírjukhoz, ahol megérinti őket történelmük.

Páran megjegyezték az Árpád-házi kutatásról, hogy mi szükség van erre, hisz úgyis kevert nép vagyunk, kár a származásunkon rágódni, elmélkedni. Erről mit gondol?

Aki ilyet mond, az nem érti egy nemzet vagy nemzet tagjainak az életérzését, gondolkodását, a hagyományaihoz, történelméhez való viszonyát. A legtöbb nemzet kiemelt figyelmet fordít ezekre a kérdésekre – még az az amerikai is, amely talán a legkevertebb és az egyik legfiatalabb. Az képtelenség, hogy mi ezzel nem foglalkozunk. Ráadásul manapság a genealógia is reneszánszát éli, nagyon sok ember megbíz ezzel foglalkozó cégeket, hogy kutassák fel az őseiket. Amíg az elmúlt évtizedekben a családfakutatás is csupán levéltári és anyakönyvi források vizsgálatával zajlott, addig mára rendkívül népszerűek azok az eljárások, amelyek a DNS alapján határozzák meg az egyén származását. Hozzáteszem, hogy ezek tudományosan sokkal kevésbé megalapozottak, mint az általunk végzett vizsgálatok, mégsem éri őket kritika. Az embereket érdekli a saját származásuk. Nekem is van olyan ismerősöm, aki több száz évre vissza tudja vezetni a családfáját. De a származásnak nemcsak az egyes emberek szempontjából van jelentősége, hanem egy egész nemzet szempontjából is. A magyarság hosszú évszázadokon keresztül vallotta büszkén múltját, származását, amelyet a különböző történelmi források és hagyományok erősítettek. Az Árpádok büszkén vallották magukról, hogy Attila utódjai. De gondolhatunk az olyan irodalmi munkákra, mint Vörösmartytól a Zalán futása vagy Arany Jánostól a Buda halála, amelyek amellett, hogy nagy művészeti értéket képviselnek, arról is vallanak, hogyan viszonyult az akkori magyarság az őseihez. A származásunk iránti érdeklődés egy teljesen természetes dolog, amely nálunk valószínűleg azért kopott meg kissé, mert a kommunista diktatúra évtizedeiben mesterségesen igyekeztek a származástudatot, a nemzeti identitást lecserélni a marxista osztályharcos nézetekre. Sajnálatos módon még mindig vannak, akik megkérdőjelezik a származásunk feltárására irányuló kutatások fontosságát. Ők egyre kevesebben vannak, viszont egyre hangosabbak. Pedig örülni kellene, hogy a „klasszikus” tudományágak mellett megjelent ezen a területen az archeogenetika is, amelynek segítségével a természettudományokra jellemző pontosságú megállapításokat tehetünk.

Ön szerint tudatosan hátráltatták ezeket a kutatásokat a kommunizmus idején?

A tények és az események ismeretében úgy vélem, hogy igen. A kommunista diktatúra évtizedeiben a tudományt a politika, a hatalmon lévő elit akarata határozta meg. Politikai döntés volt, hogy a Horthy-korszakot fasisztának bélyegezték; hogy a Trianon okozta sérelmeket a szőnyeg alá söpörték; hogy a Dózsa-féle mozgalomra ráerőltették az osztályharcot; hogy az ezer éven keresztül fennálló Magyar Királyság alkotmányjogi rendszerét – amely világviszonylatban is egyedülálló – elmaradottnak állították be. Ugyanígy politikai döntés volt az is, hogy a magyar őstörténettel, a magyarok származásával érdemben nem lehetett foglalkozni. De ennél tovább mennék. Érdemes elgondolkodni azon is, hogy Habsburg uralkodóink milyen eszközöket vetettek be a „rebellis” magyarok megzabolázására, és hogy ezek között az eszközök között szerepelhetett-e a magyar identitás roncsolása? A mostani kutatásokkal régóta adósak vagyunk. Az archeogenetika olyan kérdésekre adhat választ, olyan berögzült toposzokat árnyalhat, amelyek miatt eredetkutatásunk 100-150 éve stagnál.

Az Árpád-házi kutatás során találtak egy ma élő Árpád-házi leszármazottat is. Feltételezzük, hogy a Hunyadiaknak is vannak, akkor ugyanúgy megtalálhatjuk őket is?

Amikor meghatároztuk az Árpádok férfinemzedékein végighúzódó génszakaszt, akkor megnéztük a DNS-adatbázisokat, amelyek több százezer génminta eredményeit tartalmazzák. Abban találtunk egy, az Árpádokéval megegyező génszakaszt, amely egyénről csak a földrajzi származása ismert (Szerbia). Ezen egyén az Árpád-házra jellemző markerekkel rendelkezett, de az idők során további markerek halmozódtak fel benne, ezért is sorolták a kutatók már egy új haplocsoportba: R-UVD (Újvidék). De név szerint nem tudjuk, hogy ki ez a személy, akiből a mintát vették, hiszen a kutatások során anonim a mintagyűjtés és a legtöbb esetben csak a minták származási helye ismert. Természetesen nem kizárt, hogy ugyanígy megtalálhatjuk a Hunyadiak génszakaszából kiágazó, immár új haplocsoportba tartozó egyéneket a kortárs népességben.

Visszatérve Mátyáshoz: ha Luxemburgi Zsigmondhoz vezetnek a szálak?

Hogyha egy nyugat-európai karakterű haplocsoportot kapunk, akkor igen valószínű, hogy a középkori „krónikapletyák” igazak voltak, és akkor meg kell vizsgálnunk Luxemburgi Zsigmond felmenőinek a DNS-ét, hisz Zsigmond csontváza is megsemmisült Nagyvárad török dúlásakor, Szent Lászlóéval együtt. De az apjának, testvérének, a Luxemburgi-dinasztia számos férfitagjának megvan a szarkofágja, belőlük lehet venni mintát, és ha azzal megegyezik, akkor egyértelmű, hogy Hunyadi János Luxemburgi Zsigmond természetes fia volt. Ne feledjük el, hogy Luxemburgi Zsigmond pedig leányágon Árpád-házi származású! Ezek egyelőre csak feltételezések, de lehet, hogy olyan összefüggésekre bukkanunk, ami más megvilágításba helyezi a magyar történelmet, még esetleg megváltoztatja a jelenlegi álláspontokat is. De egy dolog bizonyos: a tudományban nincs véglegesség, mindig vannak új eredmények, amelyek átírják, árnyalják az eddigi ismereteinket.

Hosszú távon melyek lehetnek a jelenleg zajló kutatások hatásai?

Ami biztos, hogy az archeogenetika közelebb visz minket eredetünk jobb megismeréséhez, így jobban meg tudjuk érteni, fel tudjuk dolgozni múltunkat is. A magyarság legalább ezer éve él a Kárpát-medencében és állja a történelem viharait. Ez nem kis mértékben azért sikerült, mert mindig erőt tudtunk meríteni múltunkból, hagyományainkból, őseink tetteiből. Ha azt szeretnénk, hogy a jövőben is Európa meghatározó nemzete legyünk, akkor mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a tudomány adta eszközökkel jobban meg tudjuk ismertetni a mostani és a következő generációkkal múltunkat, ezzel erősítve identitásukat.

Borítókép: Mátyás király szobra Kolozsváron

Hozzászólások

Tenisz
Fucsovics Márton elődöntőbe jutott Rotterdamban
Interjú / 4 perce
Kásler Miklós: átoltottság tekintetében minden héten nagyobb előnyt szerzünk
A miniszter szerint ki kell alakítani a további járványok ellátására is alkalmas struktúrát.
Gyász
"Értünk többé már nem aggódsz, nem fáradsz és nem dolgozol. Pihensz csendben csillagok közt, hol nincs már fájdalom." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy DÁVID SÁNDOR ZOLTÁN izményi lakos életének 62. évében elhunyt. Temetése 2021. március 9-én, kedden 15 órakor lesz az izményi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló Szerettei
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy FORRAI JÁNOS volt KSZE dolgozó szekszárdi, volt mözsi lakos 78 éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2021. március 9-én, kedden 11 órakor lesz a szekszárdi alsóvárosi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló szerettei
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy RÉHM FERENCNÉ szül.: Schaller Anna tolnai lakos 80 éves korában elhunyt. Végső nyugalomra helyezése 2021. március 8-án, hétfőn, 11 órakor lesz a tolnai temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy DRINÓCZI JÓZSEFNÉ volt sárszentlőrinci lakos 82 éves korában elhunyt. Végső nyugalomra helyezése 2021. március 8-án, hétfőn, 11 órakor lesz a sárszentlőrinci temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Köszönetünket fejezzük ki a szekszárdi Palánki úti otthon minden dolgozójának, édesanyánk lelkiismeretes gondozásáért. Gyászoló család
,,Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra, mint önmagának dermedt-néma szobra. Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer. Hol volt, hol nem volt a világon egyszer." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy édesapánk KITANITS LAJOS volt teveli polgármester, aparhanti iskolaigazgató életének 76. évében csendesen eltávozott. Hiánya pótolhatatlan számunkra. Temetéséről későbbiekben történik intézkedés. A gyászoló család és a Tolna megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége
MEGEMLÉKEZÉS SZARVAS PÁLNÉ szül.: Ladák Terézia volt decsi lakos halálának 3. évfordulójára "Lecsukott szemmel még látom a lelkét ki mellettem ült, és nékem mesélt." Unokád
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett fiunk KOVÁCS ZSOLT közgazdász szekszárdi lakos 52 éves korában vissza adta lelkét Teremtőjének. Temetése szűk családi körben megtörtént Budapesten, a Budafoki temetőben. Gyászoló család
Soha el nem múló fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SILL SÁNDOR szekszárdi lakos életének 78. évében szerető családja körében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni végső nyugalomra helyezése 2021. március 5-én, pénteken 13 órakor lesz a szekszárdi újvárosi temetőben. Lelki üdvéért gyászmise március 5-én, 7.30 órakor a belvárosi római katolikus templomban lesz. Kérjük részvétüket egy szál virággal fejezzék ki. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
MEGEMLÉKEZÉS BENCE MIHÁLY halálának 3. évfordulójára ,,Drága apukánk, nagyon szomorú az út, mely sírodhoz vezet és olyan üres a ház nélküled, nagyon jó lenne együtt lenni veled. Álmainkban találkozunk, lelked vár odafent, hol uralkodik a hit, a békesség, a szeretet." Szerető feleséged Lányai Ildikó, Andrea és a család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy LAJKOVICS JÁNOSNÉ szül.: Révai Margit szedresi lakos 71 éves korában elhunyt. Végső nyugalomra helyezése 2021. március 5-én, pénteken, 11 órakor lesz a szedresi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KELEMEN JÁNOS zombai lakos életének 75. évében elhunyt. Végső nyugalomra helyezése 2021. március 5-én, pénteken, 15 órakor lesz a zombai temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló család
Kedves rokonok, barátok, ismerősök! Mély fájdalommal tudatjuk, hogy édesapánk, SZIJÁRTÓ LÁSZLÓ hosszantartó, súlyos betegség után 2021. február 20-án elhunyt. Heroikus küzdelmét a kórral mindvégig nagy méltósággal viselte. 2021. március 8-án, 11 órakor a szekszárdi alsóvárosi temetőben veszünk tőle végső búcsút. A temetésen megjelenőktől kérjük, hogy egy szál virággal emlékezzenek meg Édesapánkról. Köszönjük, Livi, Rita és Lackó
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ESZENYI IMRÉNÉ sz. Dunai Teréz 62 éves korában elhunyt. Temetése 2021. március 4-én, csütörtökön 15 órakor lesz a kakasdi temetőben. Kérjük, a részvétnyilvánítástól szíveskedjenek eltekinteni. A gyászoló család
MEGEMLÉKEZÉS IFJABB TAKÁCS JÓZSEF halálának 1. évfordulójára "Úgy mentél el, mint a madár, elköszönni már nem tudtál. Tiéd a csönd, a nyugalom, miénk a könny és a fájdalom." Szerető családod
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MÁRTON PÁL volt kisdorogi, bonyhádi lakos 71 éves korában elhunyt. Temetése 2021. március 1-jén, hétfőn 13 órakor lesz a bonyhádi katolikus temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazonak, akik utolsó útjára elkísérik. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. A gyászoló szerettei
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy FÖLDESI GYULA gerjeni lakos volt labdarúgó edző 83 éves korában csendesen elhunyt. Örök nyugalomra helyezése 2021. március 2-án, kedden 15 órakor lesz a gerjeni temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Kérjük, a részvétnyilvánítástól eltekinteni szíveskedjenek. A gyászoló család
"Nézd a fákat, S hallgasd mit beszélnek, Hisz hozzád szólnak, Téged vigasztalnak. Ők értik bánatodat, És segíteni akarnak, Csak hallgasd őket, S meglátod, hogy, Könnyebb lesz az élet." írta: Kun Ágnes Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy LEOPOLD ISTVÁNNÉ sz. Kun Ágnes röviden tartó betegség után 2021. február 18-án elhunyt. Gyászolja szerető Családja, és Barátai
Mély megrendüléssel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BENIZS SÁNDOR életének 80. évében váratlanul elhunyt. Hamvainak végső nyugalomra helyezése végakaratának megfelelően, szűk családi körben az alsóvárosi temetőben megtörtént. Gyászoló szerettei
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BILICZKI ISTVÁN aparhanti lakos 70 éves korában elhunyt. Temetése 2021. március 1-jén, hétfőn 15 órakor lesz a mucsfai temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. A gyászoló szerettei
A csillagok ragyogása volt két szemében, Nap tündöklésénél szebb volt mosolya! Elindult egy lélek, tovább szállt, Távolra tőlünk, mely nagyon fáj! Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy édesapánk, és nevelőapukánk BOGDÁN JÓZSEF szekszárdi, volt tolnai lakos 72 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése 2021. március 1-jén, 15 órakor lesz a szekszárdi alsóvárosi temetőben. Kérjük, kegyeletüket fehér virággal róják le, valamint a részvétnyilvánítást mellőzni szíveskedjenek. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család
portré / 9 perce
Az anyakönyvvezető évfordulói, aki ismert író, újságíró is egyben
Wessely Gábor
kegyeletsértés / 14 perce
Elcseréltek két holttestet a kórházban – a rendőrség is vizsgálódik
egyre közelebb egymáshoz / 44 perce
Szerelem az Exatlonban? Kiderült, mi az igazság
A web hőskorából / 1 órája
Ősöreg hibákat használnak ki a kártevők
nem lesz kötelező / 1 órája
Minden, amit az FFP2-maszkokról tudni szeretne: valóban jobb? Kötelező lesz?
abszolút rekorder / 9 órája
Hetvenévesen is költött a világ legidősebb tengeri madara