Hallgassa élőben!
Fotó: Mártonfai Dénes

Birodalmi kiadvány, amely megyénket is elismeréssel illette

A dunai birodalom valamennyi országa, minden tartománya és összes népe szerepelt a máig mértékül szolgáló kiadványsorozatban. Németül és magyarul is megjelent. A XIII. rész a hónap műtárgya a megyei múzeumban.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben című könyvsorozat a dualizmus korának (1867–1918) monumentális vállalkozása volt, mely a nagyközönség számára népszerűsítő stílusban mutatta be a soknemzetiségű és soknyelvű birodalom tartományainak, országainak földrajzi, történelmi, néprajzi viszonyait.

A sorozat ötletgazdája és kezdeményezője Ferenc József császár fia, Rudolf trónörökös volt. A könyvsorozat 21 kötetben jelent meg 1886 és 1901 között. Az osztrák rész főszerkesztőjének Joseph von Weilen lovagot, a magyar résznek Jókai Mórt kérte fel Rudolf főherceg. A magyar részek megírásában a kor legjelesebb történészei, tudósai, írói, művészei vettek részt.

– Múzeumunk számára a sorozat XIII. kötete bír a legnagyobb jelentőséggel – mondta el lapunknak Hucker Veronika, az intézmény könyvtáros-múzeumpedagógusa. – Ez a rész a dunántúli vidékek bemutatását tartalmazza 14 írótól, 20 közleményben, 19 művész által készített 194 rajzzal, köztük egy színes népviseleti képpel.

Tolna megye leírása A Mecsek környéke című részben található, Somogy és Baranya megye mellett. Ezt a részt Baksay Sándor (1832–1915) református lelkész, a Dunamelléki református egyházkerület püspöke, író, költő, az MTA tagja írta. A megye nevezetességeit bemutató illusztrációkat a kor híres festői, grafikusai készítették el: Feszty Árpád, Kimnach László és Greguss János, akik mindhárman Morelli Gusztáv, a hazai fametszés legnagyobb mesterének tanítványai voltak.

A Tolna megye című rész röviden a megye földrajzi, gazdasági, kulturális érdekességeit, a nagyobb városok, falvak nevezetességeit, jellegzetességeit mutatja be, mint korabeli útikönyv. A nagyobb földrajzi vagy néprajzi tájegységeket külön tárgyalja, így a Dunaföldvártól Bátáig terjedő részt, a Dombóvári járást, a Döbrököztől Simontornyáig terjedő részt, Gyönköt és Bonyhádot, mint német településeket és Lengyel községet.

Sárköz, híresen szép lányokkal

A kötet érdekessége, hogy Debrecen szabad királyi város közművelődési könyvtárából került a megyei múzeum könyvtárába 1917-ben. Ezt támasztja alá az 1917-ből származó debreceni pecsét a könyv belső oldalán és az előzéklapon található ex libris, mely Toroczkai Oszvald magyar festő munkája.

Szekszárd leírásában a nevezetességek között a megyeháza, Béri Balogh Ádám fája, a takarékpénztár, az Augusz-féle „tornyos kastély”, a főtéri templom, a selyempete-tenyésztő intézet és szőlőkkel teli domb­oldalak szerepelnek. A Sárközről, mint külön „faji összetartozandóság”-ról írt Baksay, hiszen viseletük, szokásaik, szójárásuk, vallásuk azonos: „A férfiak fehér szűre, a nők kurta szoknyás viselete, faji szépsége, mézes beszéde” megkülönbözteti őket más népektől. „Tanúlt, iskolázott, olvasni szerető […] énekes, dalos, kényes, tánczos, könnyen élő nép. […] Messze földön nem találni annyi szép piros embert és annyi szép piros fehércselédet, mint a Sárközségben”.

Borítóképünkön: Hucker Veronika könyvtáros-múzeumpedagógus és a monumentális könyvsorozat XIII. része

Hozzászólások

haderőfejlesztés
Jövőre 30 százalékkal többet fordít a kormány honvédelemre
koronavírus / 3 órája
Karikó Katalin és Drew Weissman kapja a klinikai fejlesztésekért odaítélt Lasker-díjat
A hatékony Covid-19 vakcinák gyors kifejlesztését lehetővé tevő módosított mRNS-technológián alapuló terápiás eljárás felfedezéséért ítélték oda az elismerést. Eddig 95 Lasker-díjas kapta meg a Nobel-díjat is.
Gyász
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HUDANIK JÓZSEF sióagárdi lakos 65 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2021. szeptember 27-én, hétfőn, 15 órakor lesz a sióagárdi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászolják: unokaöccse Péter, barátai és szomszédai
MEGEMLÉKEZÉS SZEPESI FERENCNÉ szül.: Papp Rozália 1929-2012 volt szekszárd-szőlőhegyi lakos halálának 9. évfordulójára ,,Szívedben csak jóság, és szeretet, munka és szorgalom volt az egész életed. Fájdalmunkat leírni nem lehet, csak letörölni a hulló könnyeket." Szeretteid
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága férj, édesapa, és após BABUSA JÓZSEF nyugalmazott gyermekfelügyelő budapesti, majd tolnai lakos életének 67. évében csendesen elhunyt. Szeretett hozzátartozónk hamvainak végső nyugalomra helyezése 2021. szeptember 27-én, hétfőn, 15 órakor lesz a tolnai temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy STEIB FERENCNÉ szül.: Gerner Teréz bonyhádi lakos 85 éves korában elhunyt. Temetése 2021. szeptember 27-én, hétfőn, 15 órakor lesz a bonyhádi katolikus temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Kérjük a részvétnyilvánítást mellőzni. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy POSCH GÁBORNÉ szül.: Bús Klára szekszárdi lakos 61 éves korában váratlanul elhunyt. Búcsúztatása 2021. szeptember 28-án, kedden, 15 órakor lesz a szekszárdi alsóvárosi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Kérjük kegyeletüket egy szál virággal róják le. Gyászoló család
MEGEMLÉKEZÉS HOSSZÚ FERENC halálának 1. évfordulójára ,,Pihenj csendesen a csillagok közt, hol nincs már több fájdalom, a szívünkben itt leszel, míg élünk e világon." A gyászoló család
MEGEMLÉKEZÉS MÁTÉ ZOLTÁN halálának 5. évfordulójára ,,Hiába borul rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre. A halál nem jelent feledést és véget, amíg élnek azok, akik szerettek Téged." A gyászoló család
"A múltba visszanézve valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben örökké fájdalom és szeretet. Ő nekünk soha nem lesz halott, mert a jók örökké élnek, mint a csillagok." BRAUN KONRÁD halálának 40. évfordulójára. Szerető családja
Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TÓTH JÁNOSNÉ szül.: Balogh Mária ,,Tardoskedd" hőgyészi lakos életének 91. évében csendesen elhunyt. Temetése 2021. szeptember 28-án, kedden, 15 órakor lesz a hőgyészi temetőben. Előtte gyászmisét tartunk 14 óra 15 perckor. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
Tudatjuk mindenkivel, akik ismerték s emlékeznek rá, hogy testvérünk VARGA LÁSZLÓ ,,Radai" fürgedi lakos életének 83. esztendejében csendes nyugalomban, tiszta tudatállapotban elhunyt. Hamvainak elhelyezése 2021. szeptember 24-én, pénteken, 11 órakor lesz a fürgedi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZENTGYÖRGYI KÁLMÁNNÉ szül.: Szabó Györgyi szekszárdi lakos 95 éves korában csendesen elhunyt. Szeretett hozzátartozónk hamvasztás utáni végső nyugalomra helyezése 2021. szeptember 25-én, szombaton, 11 órakor lesz a szekszárdi alsóvárosi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szerettünket utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ANTAL GÁSPÁR teveli lakos 67 éves korában elhunyt. Temetése 2021. szeptember 24-én, pénteken, 13 órakor lesz a teveli temetőben. Kérjük a részvétnyilvánítástól szíveskedjenek eltekinteni. A gyászoló család
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk MALÁTI LAJOS halálának 7. évfordulójára ,,Nehéz minden pillanat Csak emlék mi megmaradt. Fájó szívvel gyújtom gyertyám A Jó Isten vigyázzon Rád." Szerető feleséged és családod
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SCHAUBER ISTVÁNNÉ szül.: Katzenberger Ágnes tolna-mözsi lakos 84 éves korában csendesen elhunyt. Szeretett hozzátartozónk végső nyugalomra helyezése 2021. szeptember 24-én, pénteken, 15 órakor lesz a mözsi katolikus temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szerettünket utolsó útjára elkísérik. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HORVÁTH PÁL földmérő paksi lakos 75 éves korában elhunyt. Temetése 2021. szeptember 25-én, szombaton, 11 órakor lesz a paksi kálvária temetőben. A család kérésére egy szál virággal búcsúzzanak. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HOFFMANN PÁL KÁROLYNÉ szül.: Czier Klára bonyhádi lakos 74 éves korában elhunyt. Temetése 2021. szeptember 23-án, csütörtökön, 14 órakor lesz a bonyhádi evangélikus temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Kérjük együttérzésüket egy szál virággal szíveskedjenek kifejezni. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy LAUFER SEBESTYÉNNÉ szül.: Neukirchner Katalin kisdorogi lakos 81 éves korában elhunyt. Temetése 2021. szeptember 24-én, pénteken, 15 órakor lesz a kisdorogi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
MEGEMLÉKEZÉS GYŐRI LÁSZLÓ halálának 3. évfordulójára ,,A gyertyák lángja imbolyogva ég, fejünk felett felhős, szomorú az ég, ezernyi emlék mely lelkünkben él, fáj a szívünk, hogy örökre elmentél!" Márta, Márti, Franciska és családjaik
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy JUHÁSZ LAJOSNÉ szül.: Szabó Valéria szakályi lakos 74 éves korában elhunyt. Temetése 2021. szeptember 23-án, csütörtökön, 14:40-kor lesz a szakályi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy DR. FÜLÖP LAJOS 2018. július 20-án és DR. FÜLÖP LAJOSNÉ szül.: Potyondi Erzsébet 2021. szeptember 4-én csendesen elhunytak. Szeretett szüleink hamvainak szórása 2021. szeptember 14-én, kedden, szűk családi körben az alsóvárosi temetőben lévő szórókútnál megtörtént. Gyászoló lányaik és családjuk
magánkihallgatás / 3 órája
Ferenc pápa nagyon pozitívan értékeli a magyar vezetőkkel tartott találkozót
Hungarian Grand Prix / 4 órája
Öt magyar érmet tornáztak össze a döntők első napján
orosz nagydíj / 4 órája
Norris, Sainz, Russell indul az élről Szocsiban
szexi / 5 órája
Melltartó sehol: forró fotóval készült az estére Nagy Réka
labdarúgás / 6 órája
Nincs már veretlen csapat a megyei élvonalban
TEOL
ultramaraton / 6 órája
Maráz Zsuzsanna második lett a 246 kilométeres Spartathlonon