Ország-világ

2004.12.21. 07:24

Hatnak egymásra az emberi erőterek

Az emberek körüli különleges tér az aura. Ez a láthatatlan burok híven tükrözi lelkünk rezdüléseit.

BAMA

[caption id="" align="alignleft" width="189"] Az élőlényeket körülvevő láthatatlan energiaburok az aura
[/caption]Lelkivilágunk alaposabb megismerésével boldogabb, teljesebb életet élhetünk. Auránk másokkal együttműködve tölti be védelmező és erősítő feladatát. Az emberi energiamezőkről sokan írtak már, de az aura mozgásaival szinte senki nem foglalkozott. Hodnik Ildikó újságíró utánajárt a témának, és tizennégy évnyi kutatómunka után könyvet írt belőle, A lélek teste címen.

A lelkek közötti találkozások ártalmasak is lehetnek, megbetegíthetnek. Korunkra még inkább érvényes ez, mint valaha, hiszen soha nem nyílt ennyi lehetőség tömegek tudatának egyidejű befolyásolására. A kötet írója nemcsak a személyes erőtereket vizsgálja, hanem az emberek energiamezejének egymásra hatását is elemzi. Részletes lista ad kulcsot az aurában megjelenő színek és árnyalatok pontosabb értelmezéséhez.
A szerző kutatásait friss tudományos eredmények és kulturális párhuzamok teszik teljessé.

A könyv a hétköznapokban is hasznos támogatást nyújt: esettanulmányok, meditációs gyakorlatok adnak segítséget a lélek titkos ösvényein barangolóknak.

Az aura rétegek

1.szint: Fizikai réteg:-vastagsága maximum 7-8cm.Színe általában fehár vagy szürkésfehér.Feladata a fizikai test védelme a káros sugárzásokkal szemben.A fizikai testet ért sérülések,műtéti hegek jól látszanak benne.Fizikai aura rétege az élőlényeken kívül az élettelen dolgoknak is van,csak kisebb.A védőmáz szerepét tölti be.

2.szint:Morális réteg:-vastagsága 8-10cm.A teljesült vágyak szintje.Életünk jó forgatókönyvében nem szerepelt, de megvalósult vágyaink képeit tartalmazza.Pl.:egy szexuális kapcsolat vagy egy luxus villa képe ...fontos jelzés erkölcsi életünkról,jellemünkról! Az önzőségünket jelzi, pontosabban azt amit önző vágyainkból már megvalósítottunk.Akinek nincsenek megvalósított önző vágyai annak itt nincsen képe.Pillanatnyi érzelmeink is ezen a szinten jelennek meg, különböző színű érzelmi energiák formájában.Ezeknek az energiáknak a színe az érzéseinktől függően változik.Szerelem-rózsaszín,harag-vörös,keserűség-fekete.

3.szint:Kapitális réteg:-vastgsága 17-20cm.Életünk forgatókönyvében a kötelezően megtestesülő vágyak és akaratok képe.Ezeknek a vágyaknak,akaratoknak forgatókönyvünkben megírt időben kötelezően meg kell valósulnia.Ha jók,ha rosszak,nincs kitérés előlük.A velük kapcsolatos élettapasztalatokat kötelező megszereznünk.Ez életünk fő leckéje.A pillanatnyi gondolataink tisztasága is tükröződik ebben a rétegben.Ez a réteg is lehet fényes,sötét vagy szürke- gondolataink milyenségétől függően.

4.szint: Sixtusi réteg:-vastagsága 30-40cm.Vágyódásunk és a be nem teljesült vágyaink szintje.Ez a szint is nagyon fontos tájékoztató a jellemünkről,erkölcsi alapelveinkről.Hasonlót jelez mint a második szint, de mégis nagy a különbség.ezen a szinten csak vágyódunk, a második szinten már vágyainkból már valóság lett.Nem mindegy, hogy csak vágyódunk valami után vagy vágyainkat meg is valósítjuk.Ez a szint jellemünk alakulását jól mutatja,mert az ember jellemét vágyait fejezi ki igazán.(Mond, mi után vágyódsz és megmondom ki és milyen ember vagy.Az embert vágyai éltetik,élete folyása a vágyai irányát követi.A gyorsan múló vágyak nem jelennek meg, csak azok, amelyek után tartósan vágyódunk,ha ezekről lemondunk akkor a képek szertefoszlanak.

5.szint:Reinkarnációs réteg: A halál és az újjászületési lehetőségeink képei.attól függően,hogy hogyan élünk,életünk melyik forgatókönyvét valósítjuk meg, a halálunk ideje és módja is aszerint változik.De minden halállal szemben ott van az újjászületés utáni fő lehetőségnek a képe.

6.szint:Kreádor szint:-a Teremtés szintje.(Amit előző életünkben vagy életeinkben teremtettünk.)Az elkövetett fő hibák és a fő jó cselekedetek egy-egy jellegzetes képben jelennek meg. Ebből lehet megtudni,hogy miért sikerült vagy nem sikerültek a dolgaink,ugyanazt a hibát ismételten elkövetjük-e?Amiben hibáztunk azt a leckét újra visszaadják egészen addíg amíg meg nem tanuljuk.Ezen a szinten vannak a rögzített szeretet energiák.Az elmúlt életünkben a másoknak adott szeretet energiákat összegyűjtve visszakapjuk.Ugyanitt vannak a gyűlölet energiái is.A mások iránt érzet gyűlölet energiákat is egy "csomagban" visszaadva,ezen a szinten tárolják.ezek az energiák a mostani életünk használatára vannak.Az elraktározott energiák a "megfelelő" időpontban áramlanak a testünkbe,"fölülről" irányítva.A szeretet energiák a javunkra vannak, a gyűlölet energiák a kárunkra.A gyűlölet energiáit fel kell dolgoznunk, a fizikai testünkre és lelkünkre gyakorolt következményeit meg kell tapasztalnunk."Csak azt visszük magunkkal a másvilágra, amit másoknak adunk"-ez a mondás tökéletesen igaz.Mindíg azt kapjuk amit másoknak adunk.Ki mit tesz-jót vagy rosszat-,magának teszi!

7.szint:Az Istennel való kapcsolat rétege. Ez a szint az Isten iránti érzéseinket,hitünket tükrözi.Minél Isten-tagadóbb valaki annál sötétebb ez a szint.Az ateistáknak szürke vagy fekete, az igaz Isten-hívőknek ezüst vagy aranysárga.Erről a rétegről tehát feketén-fehéren leolvasható hitünk tisztasága.Ha ez a réteg sűrű és világos akkor, az nem csak azt jelenti, hogy erős az Isten hitünk, hanem azt is , hogy nincs az a negatív szellemi erő, ami ártani tudna,mert ezen a rétegen nem tud áthatolni,lepereg róla.Az ilyen réteg védelmet nyújt minden negatív energia vagy roszz szellemlénnyel szemben.Az igaz isten-hívők lelkét,lelki nyugalmát,mások nem képesek megzavarni.Ez valójában minden földi boldogság alapja!A gyenge és sötét 7. szintű rétegen minden ártó erő vagy szellemlény át tud hatolni.Ezt a réteget mások nem erősíthetik meg helyettünk,csak mi tudjuk azt erősíteni és tisztítani,ha Istennel való kapcsolatunkat,hitünket,állandóan erősítjük."Ha Isten Velem,nincs ki ellenem."

8.szint:Missionárusi réteg. A földi küldetés jellegzetes képe jelenik meg ezen a szinten.Ez csak a magasabb küldetéssel érkezőknek van.Mit jelent a magasabb küldetés?az emberiség egésze szempontjából a fontos feladatok megoldását.A magasabb küldetésre a lelket Isten választja ki a legjobbak közül.Ez a küldetés nem azt jelenti, hogy a küldötteket trónszék várja.Nekik az élet legnehezebb útján kell járniuk, a legkeményebb próbákat kell sikeresen kiállniuk ahhoz, hogy a küldetésüket teljesítsék.

9.szint A lelkiismeret szintje. Azt jelöli, ki vagyok én valójában?Mennyből jövő új, semleges lélek vagy újjászületett lélek-e?Milyen lélek vagyok, sötét vagy világos a mostani életem alapján?

Az aura látásról:

A szabad szemmel való auralátás bizonyos fokig fejleszthető, de csak az alacsonyabb réteg szín látásáig.(Az aura látás elsajátításának módjáról Barbara Ann Brennan:Gyógyító kezek c. könyve jó útmutatást ad.) A magas fokú harmadik szem látóképességgel nézve a szintek és a képek is láthatók, de a képek teljes látását csak kivételes esetben engedik meg.Ez nem ránk tartozik..Ha látnánk, mindent tudnánk egymásról, ami nem mindíg lenne jó.Az aura első rétege tudományos eszközzel, Kirlián fotóval fényképezhető.

Az aura sérülései:

Az aura formája nem mindig tojás alakú.Ha sok ember van összezsúfolva akkor összenyomják egymás aura burkát.A fizikai testet ért sérülések az aura első rétegében kárt tehetnek, átszakíthatják azt.Az aura többi rétegének a fizikai erő nem tud ártani, de negatív energiák felhalmozódhatnak benne. Az aura nagysága változó.A réteg vastagséga az ember lelki erejétől, lelki szilárdságától és egészségi állapotától függ.A rétegek eltűnhetnek, de a kép megmarad, és a réteg is újraépülhet egy idő után.az aurát meg lehet tisztítani a negatív energiáktól, de tökéletesen csak a 3-4.szintig.Azon felül már csak Isteni szintről lehet a tökéletes tisztítást megvalósítani.A tisztítás megkönnyebbülést, jobb közérzetet biztosít, mert megszabadulunk a negatív energiáktól.Az ima, a bűnbánat is tisztítja az aurát, de csak az őszinte!Az őszinte ima és bűnbánat jutalmául, az Isteni szintről tisztító energiaesőt kapunk.

Az aura testek uralkodó szinei:

Uralkodó érzelmeink energiáinak színe, sugárzása, áthatja egész auránkat.Pl.: a szerelmesek egész aurája rózsaszínűvé válik.Aki szeretettel telítődik, annak zöldes lesz.Aki mély áhítattal Istenhez imádkozik, annak aranyszálak szövik át auráját.Akinek sötét gondolatai vannak, annak aurája is szürkévé válik. Az aura testek egymásra hatása-Unszimpátia: a két aura taszítja egymást.-Barát:Kék vagy zöld színű összekötő erő van közöttük.-Szerelmesek: Ha közel vannak egymáshoz akkor aurájuk eggyé válik. -Harag: távtartó energia csövek alakulnak ki.

Az aura fejlődése:

A fogantatás pillanatában csak az aura 7. rétege van a megtermékenyített petesejt körül.Ahogy megszületünk minden páros réteg kifejlődik.egyéves korára az ember páratlan rétegei is kialakulnak. Az anyaméh körül külön védelmező aura réteg van. A 3-as szint jelzései a karmikus képek, a kötelező életképek, ezek a születés pilanatától jelen vannak.A veleszületett betegségek ezeknek a képeknek alapján fejlődnek ki. A halál után az 1-3-5-ös égi gyűjtőhelyre száll. A többi a lélekkel és a fizikai testtel 3 napig együtt marad a földön, de közben a 2-4-6-8-9-es eggyé alakul, és 3 nap után távozik a lélekkel és az energiatesttel együtt a Földről.

Az aura funkciói:

-a fizikai test, az energiatest és a lélek védelme, de energiatartalékként is szolgál. -az aura-képek hordozása-jelzés a felsőbb szinteknek. Az aura képek és színek alapján,minden lényeges leolvasható rólunk! Hogy milyenek vagyunk? Csak az aurára kell nézni és azonnal látszik.

Aurája minden élőnek és "élettelennek" van. Az "élettelen" anyagoknak csak egy fizikai, a növényeknek viszont fejlettségüktől függően 2-3 vagy 4 aura rétege van.Kivétel:Isten szent állatai: a bárányok és a galambok.

Különleges aura jelzések:

A magasabb küldetéssel érkezőknek megkülönböztető jelzéseik vannak.Pl.:Glória a fej körül.Ezt a jelzést a Szentek feje körül már régóta ábrázolják. Miért a megkülönböztető jelzés? A jelzésel nem nekünk szólnak, hanem a bennünket közvetlenül felügyelő szellemvilágnak.Nekik fokozott figyelmet kell fordítaniuk a jelzések viselőire, segíteniük kell útjukat, támogatni kell küldetésüket. [ Az aura szintek elnevezését és lényegi meghatározását kinyilatkoztatással közölték.Az idegen nevek nem mindig felelnek meg a mi szóhasználatunknak.A magyaráztot a harmadik szem látással szerzett tapasztalatok alapján írtam (a szerző ).]

Az aura létét igazolják:

-Kirlián fotóval fényképezni lehet.

-Az alsó szintek látását mindenki kifejlesztheti.

-Kézzel érzékelhető,tapintható.

-A szentek köré már régen is odarajzolták.Jézust és Szűz Máriát is legtöbbször aura burokban ábrázolták.

-Harmadik szemmel tisztán látható.

Az auralátás hét titka

Az auralátó képességgel megáldott embertől egészen különleges dolgokat kérdeznek azok, akik csak most ismerkednek ezzel a tudománnyal. A 7 leggyakoribb kérdésre válaszol Halász Alexandra.

Van-e aurája élettelen testeknek?
Minden létezőt körülvesz egy bizonyos energiamező. Természetgyógyászati értelemben vett aurája azonban csak élő szervezeteknek van, mivel az élő sejtek bioelektromos folyamataival áll összefüggésben.

Számít-e az aura mérete?
Igen, de nem szabad ebből versenyt csinálni, hogy „kinek a nagyobb”, mivel nem a mennyiség, hanem a minőség számít. Azon kívül ez sem állandó, egy megijedés például azonnal összeugrasztja, míg egy boldog nevetés méterekkel kitágítja az energiamező határait.

Akárhogy erőködöm, nem látom az aurát! Miért?
Pontosan az erőlködés miatt. Ellazult tekintettel, a másik emberre hangolódva sokkal jobban fog sikerülni. A nagy akarás gátolja ezen képesség kifejlesztését.

Azt állítja valaki, hogy csukott szemmel is látja az aurát! Igaz ez?
Igaz, hacsak nem valamilyen képzelődésével vagy az utóképhatással keveri össze a dolgot. Az auralátás ugyanis nem a fizikai szemünkön múlik, hanem un. „extraszensz”, érzék feletti képesség. Emiatt lehetséges, hogy vannak vak auralátók is.

Léteznek-e energiavámpírok, akik „le tudják szívni” az energiánkat?
Csak akkor lehet leszívni bárki energiáját, ha hagyja! Vagyis akkor, ha hatalmi harcba, vitába keveredik az illetővel, ha harcol vagy ha védekezik ellene. Ha viszont szeretettel van az illető iránt, akkor lehetetlen „leszívni”.

Elkaphat-e a természetgyógyász betegséget a gyógyítandó személy aurájáról?
A két energiamező között kölcsönhatás van. Emiatt fontos, hogy a természetgyógyász ÖNMAGÁT IS TARTSA KARBAN! Csak akkor kaphat el valamilyen kellemetlenséget a kliensétől, ha rosszabb állapotban van, betegebb és kimerültebb, mint a kliense! Ilyen állapotban etikus – és értelmes! – természetgyógyász segítséget kér, és főleg magát regenerálja.

-->

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában