Ország-világ

2009.04.02. 14:15

Ég veled szocpol, távhő-támogatás...- Bajnai tervei, részletek

Bajnai Gordon ma nyilvánosságra hozta azt a politikai nyilatkozatot, amelyet reményei szerint a szocialista és szabad demokrata képviselők is aláírnak majd. A dokumentum megerősíti a megszorításokra vonatkozó egyes, korábban kiszivárgott híreket.

VGO

A Világgazdaság eredeti formájában közli a nyilatkozatot

Magyarországnak nincs vesztegetnivaló ideje

A világgazdasági válság hatásainak enyhítéséhez, a kilábalás minél közelebbi esélyének megteremtéséhez és ahhoz, hogy Magyarország a válság tanulságaiból okulva, megerősödve, az eurózónához érdemben közelítve kerülhessen ki a mai helyzetből, azonnali és határozott cselekvésre van szükség.

A válságkezelő kormány készülő programja tartalmazza ezeket az elkerülhetetlen, mindenki számára sok lemondással járó, de a gyorsabb kilábalást és fenntartható fejlődést lehetővé tevő intézkedéseket. Fontos leszögezni, hogy e nyilatkozat nem a formálódó válságkezelő kormány teljes programját foglalja össze, csak annak elkerülhetetlen részét képező mihamarabbi parlamenti, vagy kormánydöntést igénylő, fájdalmas, lemondást jelentő intézkedéseit.
Hiszünk abban, hogy amíg a program végrehajtásához biztosítható a parlamenti többség támogatása, addig a válságkezelő kormány jobb megoldás Magyarország számára, mint az érdemi időveszteséggel és bizonytalansággal járó előrehozott választás.

Cél: megvédeni minél több magyarországi munkahelyet
Magyarország nehéz helyzetben van. A gazdasági visszaesés mértéke hónapról-hónapra egyre súlyosabbnak tűnik. A gazdasági szereplők a kialakult kapacitásfelesleg, illetve az esetleges likviditási problémák miatt igen jelentős leépítésekre és a termelésük számottevő visszafogására kényszerültek az utóbbi hónapokban.

Mindez igen jelentős mértékben csökkenti a költségvetés várható bevételeit (áfa, társasági adó, személyi jövedelemadó, járulékok, stb.). Elemzői becslések szerint a nemzetközi visszaeséssel párhuzamosan a hazai gazdaság 2009-ben a 3,5%-os előrejelzésnél nagyobb mértékben is zsugorodhat, ami az államháztartás hiányát a februárban meghozott intézkedések ellenére is jelentősen növelheti.

Magyarországon a tartós, mély gazdasági visszaesés akár több százezer munkahelyet is veszélybe sodorhat. Ha lehet közös nevezője a pártpolitikai különbségeken túllépő cselekvésnek, a magyar munkahelyek megőrzése bizonyosan az. Csak a foglalkoztatási rendszer egyben tartásával kerülhető el a tartós társadalmi kettészakadás, az, hogy a gazdasági válságból szociális válság alakuljon ki, és hogy felerősödjenek a szélsőséges jelenségek.
Mindezeket figyelembe véve az ország pénzügyi stabilitásának megteremtése, a költségvetési hiány kézbentartása és az euró bevezetésének középtávú célja mellett, Magyarország rövidtávon hármas kihívás előtt áll.

Először: Magyarországnak úgy kell átalakítania az állam működését, hogy a kiadás- és adócsökkentés révén könnyítse a munkavállalók és munkaadók terheit, érdemben csökkentse az újraelosztás mértékét, de a lehetőségeinkhez képest a lehető leginkább képes legyen érvényt szerezni a társadalmi igazságosság elvének.

Másodszor: hazánknak pénzügyi elsősegélyt kell nyújtania a magyar gazdaság szereplőinek – kiemelten a magyar munkahelyek kétharmadát megteremtő kis- és középvállalkozásoknak –, hogy talpon tudjanak maradni a válság leghevesebb időszakában. Célunk, hogy a lehető legtöbb olyan munkahelyet megőrizhessük, amelyet a válság ma fenyeget.

Harmadszor: élénkítenünk kell a gazdaságot, elsősorban az európai uniós forrásokon alapuló beruházások segítségével. Ez az elkövetkező évben például a nagy foglalkoztatási igényű építőiparnak több mint 1800 milliárd forint megrendelést jelent.

A válságkezelő kormány teljesíti Magyarországnak az IMF-szerződésben és a konvergencia-programban vállalt kötelezettségeit, az alábbi intézkedések elfogadása pedig tovább erősítheti a külföldi finanszírozók Magyarország iránti bizalmát. Mindez már belátható időn belül is a forint árfolyamának stabilizálódásához és középtávon a magas reálkamatokban kifejeződő kockázati elvárások csökkenéséhez vezethet. A válságkezelő program rövidtávú lépései a hosszú távú célokat is szem előtt kell, hogy tartsák. A növekedés akadályainak elhárításával és szerkezeti reformokkal, vagyis az ország rosszul működő rendszereinek átalakításával hazánk a válságot követően ismét a gyors fejlődés útjára léphet, a magyar állam fokozatosan ledolgozhatja korábban felhalmozott adósságát és Magyarország a lehető leghamarabb csatlakozhat az eurózóna országaihoz.

A készülő Válságkezelő program részét képező  kormány-, vagy országgyűlési döntést igénylő,  társadalmi feszültséggel járó kiadáscsökkentő intézkedések főbb elemei: Annak érdekében, hogy képessé váljunk kordában tartani a világgazdasági válság hatásait, elkerüljük a társadalom kettészakadásának veszélyét és képesek legyünk teljesíteni az eurózónához való csatlakozás feltételeit, a korábban már bejelentett, az elsődleges egyensúly javítását célzó intézkedéscsomagon túl további kiadáscsökkentő lépéseket kell megtennünk. Nem csak 2010-re, hanem már az idei esztendőre vonatkozóan is.

Az alábbiakban összefoglaljuk azokat a korábban már bejelentett, de még parlamenti jóváhagyást nem nyert, illetve újonnan előkészített intézkedéseket, amelyek meghozatala még a parlament tavaszi ülésszakán, gyors társadalmi egyeztetést követően, a gazdasági-pénzügyi előrejelzések folyamatos romlása miatt szükségessé válik 2009. első félévében.

Területre lebontott inzékedések a következő oldalon

Állami szféra

 • A válság hatásainak enyhítése a közszférában dolgozóktól és a közigazgatási intézményrendszertől is áldozatokat követel:

 • közszféra számára kifizetett nominális bruttó kifizetések 2 évre történő rögzítése

 • közszféra 2009. II. félévi kereset-kiegészítésének felülvizsgálata

 • 2009. évi döntés véglegesítésével 2010-től a közszféra 13. havi juttatásának megszüntetése, helyette a hiánycél teljesüléséhez és a GDP elvárt növekedéséhez kötött általános ösztönző kiegészítés bevezetése

 • önkormányzati támogatások csökkentése a hatékonyság növelésével párhuzamosan
 • Nyugdíjrendszer

  Az idősödő társadalom, a rohamosan növekvő nyugdíjkiadások jelentik az egyik legnagyobb társadalmi kihívást. Annak érdekében, hogy a jövő nyugdíjasai is megkaphassák méltó járandóságukat, hogy csökkenjen lemaradásunk a foglalkoztatottak számában az Európai Unió más országaihoz képest, és hogy a kifizetések hosszú távon is biztonságosak legyenek e területen további intézkedésekre van szükség:

 • A 65 éves nyugdíjkorhatár bevezetésének felgyorsítása az alkotmányosan lehetséges legkorábbi időponttól, évente fél évvel történő emelkedéssel

 • 2009. évi nyugdíjkorrekció átütemezése 2010. január 1-re

 • 2010. évi csökkentett nyugdíjkorrekció elhagyása

 • 2009. évi 13. havi nyugdíj 2. részének visszavonása

 • 2010-től a 13. havi nyugdíj megszüntetése, helyette a hiánycél teljesülése függvényében a GDP elvárt növekedéséhez kötött nyugdíj-pótlék bevezetése

 • A korai nyugdíjazáshoz kötődő ún. malus (40 év) szabályozás gyorsított bevezetése és fokozatos kitolás a nyugdíjkorhatár emelésével párhuzamosan

 • Nyugdíj-indexálás megváltoztatása a hiánycél teljesülése mellett a GDP elvárt növekedéséhez kötött a nyugdíjak reálértékenek megőrzése mellett
 • Szociális rendszer

  A szociális rendszer jelenleg sok esetben a munkaerőpiactól való távolmaradásra ösztönöz, helyenként nem veszi eléggé figyelembe a rászorultságot, nehezen átlátható, ezért visszaélésekre ad lehetőséget. Mindezek miatt, valamint az ország lehetőségeit meghaladó mértékű, az igazságosság elvét nem mindig érvényesítő szociális kiadások csökkentése érdekében szükség van – többek között – az alábbi intézkedésekre:

 • Táppénz általános mértékének 60%-ra csökkentése

 • Családi pótlék jelenlegi szinten történő átmeneti rögzítése 2 évre

 • Családi pótlék jogosultsági korhatár 23-ról 20 évre történő csökkentése

 • Gyes és gyed időtartamának 2 évben történő maximálása átmeneti időszak biztosítását követően

 • Lakástámogatások (szociálpolitikai kedvezmény, állami kamattámogatás) felfüggesztése 2009. július 1.-től

 • Gáz-és távhőár-kompenzáció 2009. évi csökkentése és 2010-től fokozatos kivezetése az energiahatékonysági támogatások fenntartása mellett
 • Egyéb, szükséges intézkedések

 • Közösségi közlekedéshez kapcsolódó támogatások csökkentése

 • Közmédia támogatásának mérséklése

 • Az agráriumnak juttatott, uniós forrásokat kiegészítő hazai társtámogatások (ún. top-up) támogatások csökkentése
 • A fent felsorolt kiadáscsökkentések összesített mértéke akkora kell, hogy legyen, hogy az más gazdaságpolitikai intézkedésekkel együtt, biztosítsa az Európai Unióval megállapodott konvergencia-program egyensúlyi feltételeinek betartását, amely alapvető feltétele az euró bevezetésének, az uniós támogatások további folyósításának és az ország külső finanszírozhatóságának alapja.

  A fenti kiadáscsökkentő intézkedések alapvető, elidegeníthetetlen részét képezik annak a válságkezelő programnak, amelyet a 2009. április 14-től hivatalba lépő új kormány gyors, de széleskörű érdekképviseleti (különös tekintettel az Országos Érdekegyeztető Tanácsra, mint kiemelt jelentőségű fórumra), szakértői és politikai egyeztetéseket követően kíván véglegesíteni. Az egyeztetések folyamán a csomag pontosítása, finomítása, a rászorultsági és igazságossági szempontok érvényesítése lehetséges és kívánatos, de a kiadáscsökkentés összesített értéke nem csökkenthető a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül. 
  Az ország iránti felelősségtől vezetve aláírásunkkal is vállaljuk azt, hogy a válságkezelő program végrehajtásához – benne a fent felsorolt, sok lemondással járó, de a nagyobb veszélyt elhárító döntések meghozatalához – a magyar Országgyűlésben megteremtjük és biztosítjuk a felelős többséget.

  A válságkezelő programmal összefüggő jogszabályok parlamenti szavazásakor e politikai nyilatkozattal összhangban adjuk le szavazatunkat, biztosítva a hatékony és hiteles válságkezelés támogatását.E nyilatkozat aláírásával vállaljuk, hogy a fenti intézkedéseket az Országgyűlésben történő szavazás során támogatjuk, és azokhoz módosító indítványt kizárólag a Kormánnyal történt előzetes egyeztetést követően nyújtunk be.

  Hírlevél feliratkozás
  Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

  Ezek is érdekelhetik

  Hírlevél feliratkozás
  Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

  Rovatunkból ajánljuk

  További hírek a témában