Hallgassa élőben!
2017. 11. 22. 06:30 |
Szakács Árpád jegyzete

A pártatlan és a független igazságszolgáltatás alapeleme, hogy az ügyekben eljáró szervek illetékeseit ne lehessen bármilyen elfogultsággal vádolni. A magyar joggyakorlatban nem ritka, hogy más megyébe helyeznek át bizonyos ügyeket azért, mert az egyik fél kéri, mert felmerül a bíró személye miatti elfogultság. Igazából bármilyen ügy okot adhat erre, lehet ez egy korábbi ítélkezéssel kapcsolatos eset, netán személyes konfliktus.

A polgári perrendtartás szigorúan szabályozza az elfogultsági kérdéseket. Már az a bíró sem ítélkezhet, „akitől az ügynek tárgyilagos megítélése egyéb okból nem várható”.
A bíró a bíróság vezetőjének köteles haladéktalanul bejelenteni, ha vele szemben kizárási ok forog fenn. A bejelentés elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért fegyelmi és anyagi felelősséggel tartozik.

Normális esetben elképzelhetetlen lenne olyan helyzet, amikor egy bíró olyan ügyben ítélkezik, amelyben a felet ő maga korábban beperelte.

Kivétel csak a legmagasabb szinten, a Kúrián van.

Baka András kúriai tanácselnök ugyanis haragszik a kormányra, személyét és saját érdekeit érintő ügyek miatt már perelte is az államot. Gesztusaival, tetteivel félreérthetetlenül jelezte, hogy a jobboldali kormányzat sem szimpatikus számára. Közben a hozzá kerülő, a kormányzatot érintő döntésekben gyártósoron hozza az elmarasztaló határozatokat.
Mindezt a pártatlan és független igazságszolgáltatás nevében.

Hozzászólások