almanach

2021.11.27. 11:30

Büszkék értékeikre, szívesen bemutatják és óvják azokat

Az utóbbi két évben felzárkózott Varsád, ami a beruházásokat illeti, hiszen összesen hét nyertes pályázattal is büszkélkedhetnek. Varsád méretét tekintve mindenképp jelentős a fejlesztések mértéke, hiszen csupán 386 az apró település lélekszáma.

Farkas Eszter

Nagy szó, hogy helyben működik óvodájuk, amely 28 beíratott gyermekkel büszkélkedhet. A varsádi Napraforgó óvoda – kindergarten a diósberényi óvodatársulat tag­óvodája, ahova Udvariból és Miszláról hordják a gyerekeket falugondnoki szolgálattal. Sajnos az iskoláskorú gyerekek kénytelenek Gyönkre iskolába járni, ugyanis a helyi oktatási intézmény már az 1970-es években bezárt. A korábbi években külön buszt biztosított a Volán, és az iskola kapujáig szállította a gyermekeket. A tavalyi évben viszont megszüntették a különjáratot, a menetrend szerinti járat viszont csak a központi buszmeg­állóig viszi a gyerekeket, ami azért jelent problémát, mert közel egy kilométerre van az iskola a megállótól, így gyakran előfordul, hogy nem érnek be időben az első órákra a gyerekek. – Jeleztük a problémát a Volán társaság felé, de arra hivatkoztak, hogy menetrend szerinti járat nem tehet kitérőt az iskolához, ahol nincs kijelölt buszmegálló. Érdekessége a dolognak, hogy több településről is járnak be gyerekek a gyönki iskolába, de csak a varsádi tanulók kerültek ebbe a hátrányos helyzetbe – tájékoztatott Andrási Zoltánné, Varsád polgármestere.

Varsád már az 1200-as években is létező település volt, ezt több feljegyzés igazolja. Az 1700-as évek elején Hessen környéki németeket telepítettek be, azonban a népesség összetétele változott az idők során. Német nemzetiségi önkormányzat ma is működik a településen, tulajdonában áll a helyi tájház, nagyon büszkék rá a helyiek. A tájház kiállításait és értékeit a nemzetiségi önkormányzattal karon öltve a Wosinsky Mór Megyei Múzeum lektorálja. Az intézmény igen látogatott, nem csak a turisták kedvelik, a népismereti oktatásnak köszönhetően a környékbeli iskolák, óvodák számára is biztosított a lehetőség, hogy itt tartsák meg óráikat.

A település legtöbb beruházása az óvodához köthető. Fotó: M. K.

– Nem csak német nemzetiségi kiállításunk van a tájházban, székely és felvidéki népcsoportok egyaránt élnek nálunk, ezért a magyar szobában az ő életkörülményeiket is rekonstruáltuk. Májusfaállítás és -kitáncolás, Márton-nap, de a halloweeni tökfaragás is mind ehhez a közösségi térhez kapcsolható hagyományos programunk. Civil szervezetünk az Ifjúsági Klub, egy tánccsoportot fog össze, amely óvodás, általános és középiskolás gyerekek számára nyújt lehetőséget a szabadidejük hasznos eltöltésére. Német nemzetiségi táncok mellett magyar és modern táncot is tanulnak a gyerekek. A Varsádért Ifjúsági Klub a település kulturális életének mozgatórugója. Nagyon aktívak, minden rendezvényt ők kezdeményeznek. Sok színes programmal szolgálnak a kicsik számára, nyáron például egyhetes Erzsébet-tábort szerveztek, ahol helyi kézműves foglalkozásokra és kirándulásokra is volt lehetősége a táborozóknak – mondta Andrási Zoltánné.

A Magyar Falu Program több támogatási lehetőségére adtak be pályázatokat az utóbbi pár évben, mivel az azelőtti időszakban csak akkor történtek nagyobb beruházások, amikor valamilyen természeti katasztrófa történt, és helyreállítási munkákra volt szükség. Azokon a pályázatokon, amelyeken önerőre lett volna szükség, nem tudtak indulni, mivel a falu költségvetése gyakorlatilag a működésüket fedezte. Nagy lehetőség volt a program számukra, hiszen ezek az első olyan fejlesztések, amelyeknek valódi látszata van a településen. Mind a lakosság kényelmét szolgálják, mindennapjaikat segítik és a település működéséhez, szolgáltatásához kapcsolódnak.

A helybeliek nagyon büszkék a tájházukra. Beküldött kép.

Az óvoda épületének felújítására csaknem 30 millió forintos támogatást kapott a település, az összegből a tetőfelújítást és a villamoshálózat cseréjét is meg tudták valósítani, valamint az óvoda berendezése is megújulhatott. Az óvoda udvarának fejlesztésére, ami az ott található játékok lecserélésére is vonatkozott, több mint négy és fél millió forintot, míg az óvónői szolgálati lakás felújítására szintén majdnem 30 millió forintot nyert a falu.

Önkormányzati utakat is felújítottak, de a Magyar Falu Programnak hála, a település képének javításához közterület-karbantartó eszközök vásárlására is volt lehetőségük.

A faluban nem működik folyamatos orvosi szolgálat, azonban – a pandémiás időszakot leszámítva – hetente többször rendel háziorvos, ezért az ő munkájához szükséges számítástechnikai eszközök beszerzését is a program révén tudták megoldani.

A varsádi önkormányzat fontos feladatának tartja a környezet védelmét és az egészséges, tiszta környezet fenntartását. Ennek érdekében az itt élők számára biztosítják a szelektíven gyűjtött hulladék elszállítását. Az idei évben nyílt lehetőség a háztartási használt sütőolaj elszállítására, valamint a háztartásokban felgyülemlett elektronikai hulladékok begyűjtésére is. A polgármester azt mondta, bíznak benne, hogy ezekkel a lehetőségekkel és szemléletformáló programokkal is hozzájárulnak céljaik megvalósításához.

A település egyetlen műemléképülete az 1786-ban épült evangélikus templom. Kiemelt feladata a településnek ennek az idén 235 éves épületnek a megóvása és megőrzése az utókornak. Ezt a célt szolgálja a Gyönk és Környéke Evangélikus Egyházközség és a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat összefogásával a Bethlen Gábor Alaphoz benyújtott és elnyert 14 millió forint pályázati támogatás, mellyel megkezdődhetnek a felújítási munkálatok. Sajnos ez az összeg csak a külső homlokzat felújítását tartalmazza, és nem biztosít tartós megoldást a falak felvizesedése ellen, ezért még keresik a további támogatási lehetőségeket.

Írjon! Szóljon!Várjuk olvasóink leveleit (címünk: Tatabánya, Mártírok út 44.). A normális hangvételű írások között nem válogatunk, azokat közöljük. A Programajánló rovatban közzé tesszük a következő időszak – kiemelten a hétvége – eseményeit. Az ingyenes események ingyen bekerülhetnek a lapba. A belépőjegyes rendezvényeket hirdetésben lehet reklámozni.

A borítóképen: Potápi Árpád János, Andrási Zoltánné, Schweitzer Erzsébet és Kőműves Krisztián

Ezek is érdekelhetik