termőföld

2021.11.12. 20:00

Kiváló a termőföld Tolnában, kötődünk is hozzá!

Tolna megyében kevés nagyobb ipari üzem van, ugyanakkor kiváló a termőföld minősége. Ez utóbbi meghatározza az itt élők kötődését a földhöz, a mezőgazdasághoz. A legtöbb családnak – még a városban élőknek is – van kertje, gyümölcsöse. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb felmérésén keresztül követtük végig a mezőgazdaság alakulását.

Mauthner Ilona

A megyében közel hatezer őstermelő van, egy részük a mezőgazdaságból él, míg sokan csak kiegészítő tevékenységként váltották ki az őstermelői igazolványukat. Mellettük több százan mezőgazdasági vállalkozóként tevékenykednek, illetve családi gazdálkodók. A földhöz való kötődés jellemző az itt élőkre.

A szántóföldi növényter­mesztés jelentősebb az állattartásnál, már ami az ebben résztvevők számát illeti, de sokan vannak, akik úgy tartanak haszonállatokat, hogy emellett a saját vagy a bérelt földterületükön biztosítják a szükséges takarmányt.

A kukorica mellett (idén közel 80 ezer hektáron vetettek belőle) a búza a másik meghatározó növény a megyében. Ennek a növénynek a vetésterülete nem sokat változott, hiszen 2000-ben 46 700 hektáron termesztették (akkor a hektáronkénti termésátlag 4,4 tonna volt) 2010-ben 45 700 hektáron, 4,2 termésátlaggal, 2015-ben 45 100 hektáron, 6 tonnás termésátlaggal, idén pedig 47 600 hektáron 5 tonnás átlaggal termeltek belőle a gazdák. A termésátlagok mennyiségét zömében az időjárás, a csapadék mennyisége határozta meg.

A művelési ágak szerint Tolna megyében tavaly 3000 hektárnyi konyhakertet tartottak nyilván, 1400 hektár gyümölcsöst, 4325 hektáron termő borszőlőt, 29900 hektár gyepet, 46 300 hektár erdőt, 2200 hektár halastavat. A művelési ágból 45 ezer hektárnyi területet vettek ki valamilyen indokkal.

Az öt évvel korábbi adatokhoz képest akkor 3000 hektárral több volt a gyümölcsös, közel 20 ezer hektárral az erdő, és 900 hektárral a borszőlő területe.

A biogazdálkodás alakulását is érdemes nagyító alá venni. Míg 2005-ben, országosan 1551 hektáron gazdálkodtak vegyszermentesen, addig 2010-ben 17594 hektárt, 2020-ban pedig 31500 hektárt tartottak biogazdálkodásként nyilván. A bővülésben szerepet játszik az is, hogy az elmúlt pár évben jelentős támogatást kaptak az ökogazdálkodók. 2010-ben szőlőből 533 hektárnyi volt bio, 2020-ban már 1500 hektárnyi.

Sokakat érintenek a földbérleti díjak, valamint a termőföldárak alakulásának változásai. 2008-ban egy hektár szántóért – országos átlagban – 24600 forintot, a borszőlőért 33 600 forintot kért a tulajdonos. 2020-ban a szántó értékesítési átlag­ára 65 ezer, a szőlőé 100 ezer forint volt, hektáronként.

A termőföld országos átlagára is emelkedett. 2010-ben egy hektár szántóért 519 ezer, egy hektár szőlőért 920 ezer forintot adtak a vásárlók. Tavaly egy hektár szántóért 1,7 millió forintot, egy hektár szőlőért 2,4 milliót fizettek. Tolna megyében mind a bérleti, mind az értékesítési díjak magasabbak az országos átlagnál.

A generációváltás fontos lenne

A hazai agrárgazdaság szerkezete a rendszerváltás után jelentősen átalakult. A korábbi gazdaságokban meghatározó vezetők a nagyobb gazdaságokban kerültek tulajdonosi pozícióba, míg az újra földhöz jutó, paraszti múlttal rendelkező családok elindították kisebb vállalkozásaikat. Ekkor kezdtek kialakulni azok a középméretű egyéni gazdaságok, amelyek már biztosították a családok megélhetését.

A rendszerváltáskor tulajdonosi pozícióba került gazdálkodók zöme középkorú volt. Ők rendelkeztek akkora tőkével, hogy a kárpótlás és a privatizáció révén birtokot szerezzenek és láttak abban perspektívát, hogy új alapokra helyezzék életüket az agrárgazdaságban. A rendszerváltó korosztály ma 70–75 éves, így szinte egyszerre öregszenek ki az aktív korból. A generációváltás sikeres végrehajtása napjaink egyik legfontosabb kérdése.

A tehéntej felvásárlási árának alakulása (Ft/kg, minden év áprilisában)

2017-ben121,3

2018118,4

2019124,6

2020126,6

2021134,8

Forrás: KSH

 

Borítóképünkön: Sokan úgy tartanak haszonállatokat, hogy biztosítják a szükséges takarmányt

Ezek is érdekelhetik