Hajdan

2024.05.20. 15:23

Halálra rúgta gazdáját a megbokrosodott csikó

Hajdan című sorozatunkban ismét visszatekintünk a régmúlt idők érdekességeire, fontos eseményeire Tolna vármegyéből.

Szeri Árpád

Illusztráció: Shutterstock

130 ÉVE A tolnai vásárról úgyszólván mindenki elégedetten távozott haza. Hogy e vásár ily jól beütött, annak tulajdonítható leginkább, hogy a két egymástól távol fekvő vásártér — mint e lapban már említve volt — egyesíttetett. De tapasztalható volt az is, hogy a vásártér a közönség számára igen szűknek bizonyult, a minek oka az uradalomnak a utóbbi időben mind sűrűbben hallható fukarsága. Pedig a tolnai uradalom a piaczokból és vásárokból évenkint tekintélyes bérösszegecskét vesz be, melyért ha több nem, de annyi mindenesetre megilleti a vásározó közönséget, hogy egymást a szűk hely miatt agyon ne nyomják. (Tolnamegyei Közlöny 1894. május 13.)

130 ÉVE Nagy bátorságra vall Makó Pál tamási lakosnak a minapában elkövetett tolvajlása, melyet Bojnár Ferencz tamási gőzmalmában követett el. Ugyanis észrevétlenül valahogy belopódzott a gőzmalomba s éjjel egy zsák búzával odébb állott. E sikerült gonosz cselekménye annyira felbátorította a vakmerő tolvajt, hogy másnap beállított a búzával a malomba és azt átadva a molnárnak, kérte, hogy mielőbb őröltesse meg. A molnár azonban ráismert az előtte való napon ellopott búzára s őt rögtön letartóztatta, a búzát pedig elkobozta. (Tolnamegyei Közlöny 1894. május 13.)

130 ÉVE A pünkösdi ünnepek alatt Fiúméban tartandó országos dalversenyre múlt pénteken a déli vonattal utaztak el szegzárdi dalárdistáink. A mintegy 50 tagot számláló társaság működő, pártoló tagokból és néhány nőből áll. A különvonatra pénteken esti 8 órakor szálltak fel Sárbogárdon s szombaton a déli órákban érkeztek meg Fiúméba.  (Tolnamegyei Közlöny 1894. május 13.)

120 ÉVE A szekszárdi izr. hitközség a magyar nemzet halhatatlan írójának, Jókai Mórnak emlékére kegyeletes gyászistentiszteletet rendezett, melyen a közönség impozáns nagy számmal jelent meg, hogy lerója háláját a nemzet elhunyt nagy fia iránt, aki dicsőséget és hírt szerzett a magyar névnek. Dr. Rubinstein Mátyás főrabbi a tőle megszokott lendülettel formás, tartalmas emlékbeszédben méltatta a költőkirály áldásos működését és elévülhetetlen érdemeit, akit Mózeshez hasonlított. (Tolnamegyei Közlöny 1904. május 19.)

120 ÉVE Vad kegyetlenséggel oltották ki folyó hó 15-én éjjel a Bátaszékről Alsónyékre vezető úton Scholl Henrik 41 éves alsónyéki lakos életét. Scholl Henrik öt alsónyéki emberrel kocsin kiment a szőlőhegyekre, ahol az egyik pinczében víg poharazás közt töltötték el a délutánt. Este azután Bátaszékre hajtattak és itt előbb Mező Julcsa, később pedig Gilbert korcsmájában mulattak. Már jó későre járt az idő, midőn Bátaszékről elindulva, Alsónyék felé hajtattak. Az úton azután, mint azt a szerencsétlen áldozattal egy kocsin ülők beszélik, három támadó ugrott elő az útszéli bokorból a lovak elé és a kocsis mellett ülő Scholl Henrik fejére mértek halálos csapást, majd vad kegyetlenséggel összetörték karját és számos ütést ejtettek oldalára, minek következtében meghalt. A gyilkosok, amint kiszemelt áldozatukkal végeztek, az éj sötétjében elmenekültek. (Tolnamegyei Közlöny 1904. május 19.)

120 ÉVE Egy paksi kereskedés kirakatát 12 kis iskolásgyermek furfangos módon dézsmálta meg. A gyermekek ugyanis kiválasztották maguk közül a legkisebbet, a nagyobbak pedig ezalatt úgy állták körül a kirakatot, hogy a járó-kelők nem vették észre, hogy ezalatt a legkisebb feltörte a kirakat ajtaját és egy hajlított dróttal több értékes tárgyat szedett ki a kirakatból. A furfangos tolvajlásra csakis úgy jöttek rá, hogy a fiuk az osztozkodáson összevesztek.  (Tolnamegyei Közlöny 1904. május 19.)

110 ÉVE Szekszárdon, a mi büszkén rendezett tanácsú városnak előléptetett községünkben, minden pénteken vígan rója a belvárosi utcákat 40-50 koldus, hogy kérve s ha nem adnak, gorombáskodva hordja széjjel mindennemű betegség bacillusait. Már szórványosan fellépett városunkban a kanyaró s ha idejekorán nem gondoskodnak széthurcolásának megakadályozásáról, csakhamar új sirkertről kell gondoskodni a gyermeksereg eltakarítása céljából. (Tolnamegyei Közlöny 1914. május 17.)

110 ÉVE  Dr. Hirsch Sándor tamási ügyvéd 8 darab római rézpénzt, egy ezüst kelta pénzt, 5 darab ezüst régi magyar pénzt, 5 darab régi pénzt, egy Erzsébet királyné koronázási emlék érmet, 3 darab Kossuth papír pénzt, 2 darab régi osztrák papír pénzt és egy német engedély levelet, melynél fogva Hayman (helyesen: Haynau - a szerk.) megengedi, hogy a budapesti egykor volt Újépületben Szeles nevű foglyot testvérei meglátogathatják, ajándékozott a szekszárdi múzeumnak. A belépési engedély 1850. július 11-én kelt s Hayman (Haynau) saját kezűleg írta alá. Ezt az érdekes okmányt a múzeum igazgatósága az 1848-iki emléktárgyak közt fogja elhelyezni. Kecskés Péter tamási lakos egy pince ásás alkalmával talált tárgyakat, egy teljesen ép római korsót, egy római csészét, két darab római bronz fibulát, két darab római rézpénzt, melyeket elporlott csontváz mellett találtak. Azon a helyen igen valószínűen római korbeli temető lesz, de az értesítés szerint a tárgyak 3 méter mélységből kerültek elő, ez rendkívüli mélység, ahol az ásatás igen sokba kerülne. (Tolnamegyei Közlöny 1914. május 17.)

110 ÉVE  Glauer Lipót paksi házaló egy csikót vezetett Dunakömlődre. A csikó a vonat dübörgésétől megbokrosodott és úgy rúgta fejbe Glauert, hogy ennek következtében meghalt. (Tolnamegyei Közlöny 1914. május 17.)

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában