parlagfű

2020.06.18. 10:30

Meghosszabbították a készenlét időtartamát

Mauthner Ilona

Tavaly változott a jogszabály, mely a parlagfű elleni védekezést szabályozza. A földtulajdonosok e kötelezettsége már nemcsak július 1-jétől áll fenn, hanem az egész vegetációs időszak alatt. A jogszabály-változtatást az indokolta, hogy a parlagfű nagyon jól alkalmazkodik a hazai időjárási viszonyokhoz, emiatt képes volt az eredetileg törvényben megjelölt határidő előtt is virágozni.

A helyszíni ellenőrzést külterületen a megyei kormányhivatal földhivatali osztálya végzi. Amennyiben a földhasználó nem tesz eleget a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének, a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztálya közérdekű védekezést rendel el, ami hirdetmény útján, illetve a helyben szokásos módon is közölhető.

A közérdekű védekezést a kormányhivatal által megbízott vállalkozók végzik. Ha az ügyfél időközben eleget tesz parlagfű-mentesítési kötelezettségének, azt köteles bejelenteni a kormányhivatalnak, ha pedig nem teszi, akkor érvényesíteni lehet vele szemben az okafogyottá vált kiszállással felmerült költségeket. Azzal szemben, aki elmulasztja parlagfű elleni védekezési kötelezettségét, növényvédelmi bírságot kell kiszabni, melynek mértékét a fertőzött terület mérete és a borítottsága határozza meg. Az elmúlt években megszokott fellebbezési eljárás megszűnt. A megküldött határozat/végzés ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható, melyet a megyei kormányhivatalhoz lehet benyújtani külterület esetén. Belterületi, károsítókkal fertőzött területnél a hatósági ellenőrzés lefolytatására a jegyző jogosult.

Címkék#parlagfű

Ezek is érdekelhetik