sajtótájékoztató

2021.09.17. 14:45

Jogszerűen módosította az SZMSZ-t Ács Rezső

A Tolna Megyei Kormányhivatal vizsgálata a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) egészére kiterjedt. Ez alapján összességében elmondható, hogy a polgármester jogszerűen módosította az SZMSZ-t abban az időszakban, amikor ő hozott döntéseket a közgyűlés helyett. Dr. Gábor Ferenc jegyző sajtótájékoztatóján az is kiderült, hiába fizettek ügyvédi irodáknak több millió forintot a város cégei az átvilágításokért, írásbeli tájékoztatót ezekről a polgármester többszöri kérésére sem tudtak bemutatni az ügyvezetők.

Tolnai Népújság

Két témában tartott sajtótájékoztatót pénteken dr. Gábor Ferenc szekszárdi jegyző. Befejeződött az Éljen Szekszárd és Bomba Gábor frakcióvezető által kezdeményezett törvényességi eljárás. A képviselő a miniszterelnökséghez és a megyei kormányhivatalhoz fordult, mivel az ÉSZ szerint Ács Rezső polgármesteri döntése a Szervezeti és Működési Szabályzat megváltoztatásáról törvénysértő, sőt alkotmányellenes volt. Dr. Gábor Ferenc leszögezte, Magyarországnak Alaptörvénye van, a kormányhivatal vizsgálata szerint pedig a városvezető jogszerűen módosította az SZMSZT-t.

A Tolna Megyei Kormányhivatal a több mint hetven szakaszból álló Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatban hat pontban észrevételt tett, melyek többsége egyszerű technikai módosításokat igényel, több pedig ezek közül már a kifogásolt június 12-i SZMSZ-módosítás előtt is hatályban volt. Két esetben érdemi változtatásokat kér.

Az egyik az úgynevezett Általánostól eltérő döntéshozatali eljárásra vonatkozik, amelyet más testületek is alkalmaznak azért, hogy a konszenzusos ügyekben a közgyűlés munkáját a vita elhagyásával gyorsítsák. A kormányhivatal szerint azonban ez alkalmas arra, hogy korlátozza a képviselők személyes megnyilvánulását a testületi munkában. A jegyző közölte, természetesen elfogadják a kormányhivatal véleményét, és a szükséges módosításokra javaslatot tesznek a közgyűlésnek.

A másik, az ülésvezetést érintő észrevétel az új napirendi pont felvételének időpontjával kapcsolatban megállapítja, hogy az SZMSZ-ben szereplő módon nem lehet különbséget tenni képviselők, alpolgármester és polgármester között. Dr. Gábor Ferenctől megtudtuk, ezért a változtatásra vonatkozó javaslat, amelyet a közgyűlés elé tárnak a következő ülésen, naptári napokat határoz meg a polgármester javaslattételéről, akárcsak a fővárosi közgyűlés működési szabályzata. A jegyző azt is elmondta, a képviselőknek napirendi pontra vonatkozó javaslataikat az ülés előtt tíz nappal kell megtenniük. A jogalkotó szándéka ennek a szabálynak a bevezetésével az volt, hogy megelőzze a korábbi időszakban kialakult kaotikus, szakmaiatlan döntéshozatali eljárás visszatérését, amikor az ülést megelőzően úgy vettek napirendre előterjesztéseket a képviselők, hogy arról sok esetben írásos előterjesztés sem készült. Ilyenkor a döntést szakmailag előzetesen sem a hivatal érintett szakembereivel, sem a döntés végrehajtására kijelölt személyekkel nem egyeztették, nem vizsgálták annak jogszerűségét, pénzügyi következményeit nem mérték fel. Ezen eljárás a gyakorlatban azt eredményezte, hogy a döntések több esetben megalapozatlanok, végrehajthatatlanok voltak.

A kormányhivatal döntése ugyanakkor nem kifogásolta Ács Rezső bizottságok összetételére vonatkozó határozatát, mely azt célozta, hogy a két frakció képviselői arányosan kapjanak helyet ezekben. Nem emelt kifogást a hivatal az ellen sem, hogy a polgármester gyorsítani kívánta a város működését. Ács Rezső módosította a bizottságok, a közgyűlés és a polgármester hatáskörét, így a városi intézmények, cégek vezetőinek mozgástere nőtt.

Nem tudni, milyen eredményt hozott a vizsgálat

A sportcsarnok és a kulturális központ felügyelő bizottságainak elnökeit felkérte Ács Rezső, hogy készítsenek előterjesztést arról, a két intézmény átvilágítása után milyen írásos megállapításokat tett az ügyvédi iroda. Eddig egy iratot sem kapott a városvezető, de a két intézményvezető szintén nem látott ilyet. A polgármesteri hivatal az átvilágítók által kért több száz oldalas iratanyagot átadta, a polgármester pedig kérte Bomba Gábort, az átvilágítás kezdeményezőjét, hogy a vizsgálat eredményéről készítsen előterjesztést a közgyűlés ülésére, ám ez a mai napig nem készült el. Dr. Gábor Ferenc elmondta, első körben a sportközpont FEB tagjait és elnökét, az ÉSZ-es Faragó Zsoltot hívták egyeztetésre. A felkínált két alkalmat lemondta, és jövő csütörtökre kérte a találkozót. A hivatal vezetője azt is megjegyezte, az átvilágítást az ÉSZ képviselői kezdeményezték, és a város, valamint cégei közel húszmillió forint ügyvédi díjra vállaltak kifizetési kötelezettséget.

Borítóképen: Dr. Gábor Ferenc szekszárdi jegyző a pénteki sajtótájékoztatón

Ezek is érdekelhetik