Méltatások

2023.06.01. 17:30

Arany és vas diplomákat is kiosztottak a paksi Pedagógusnapi Ünnepségen

Paks kiváló pedagógusait jutalmazta a város önkormányzata május 31-én a Csengey Dénes Kulturális Központban. Átadták az arany és vas diplomákat, a Gyermekeinkért kitüntetéseket, valamint külön méltatták a nyugdíjba vonuló pedagógusokat is.

Farkas Eszter

Gerzsei Péter, a Szekszárdi Tankerületi Központ igazgatója is méltatta az eseményt

Fotó: Molnár Gyula

A pedagógus napi ünnepségen részt vett Szabó Péter polgármester, Leber Ferenc alpolgármester és Gerzsei Péter a Szekszárdi Tankerületi Központ igazgatója is.

– Miközben az ünnep szíve, tartalma változatlan, addig a külső körülmények évről-évre változnak, megmérve az Önökben rejlő hivatás erejét, szívük kitartásának mértékét, megmutatva, hogy mennyire fontos küldetés is az Önöké – kezdte a pedagógusok köszöntését Szabó Péter, a város polgármestere. Ma ünnepeljük a pedagógust, a kézvezetőt, aki személyével, gondoskodásával, elköteleződésével, nap mint nap azon munkálkodik, hogy a rábízott gyermek több, gazdagabb legyen, hogy a benne rejlő képesség, tehetség készséggé fejlődhessen, kiteljesedhessen.

Arany diplomájukat vehették át az ünnepség keretében: Lehoczkyné Tábi Márta, aki 1971-ben a Kecskeméti Óvónőképző nappali tagozatán szerzett diplomát. Pályáját Kecskeméten a Széchenyi város, lakás óvodában kezdte meg, majd 1979-ben került a paksi Ifjúság úti óvodába. 1983-ban az újonnan nyílt Kishegyi úti óvoda irányításával bízta meg az akkori városvezetés.

A városban bábcsoportot vezetett, és meghatározó szerepe volt a Kishegyi úti óvoda máig tartó arculatépítésében, az óvodai nevelés a művészetek eszközével program kidolgozásában. 1988. június 5-én Kiváló Munkájáért miniszteri elismerésben részesült. 1999-ben drámapedagógiai tanfolyamot végzett, majd 2001-ben megszerezte a Közoktatásvezetői végzettséget. A Kishegyi úti Óvoda jogutódjaként működő Paksi Benedek Elek óvodában dolgozott 2008. áprilisáig, nyugdíjazásáig.

Dr. Brázay Lászlóné, aki 1970-ben szerzett óvónői diplomát a Soproni Óvónő Képzőben, ami után rögtön munkába is állt Komlón. 1989-ben került a Paksi Tolnai úti, mai Hétszínvirág óvodába. 2001-től vezetőhelyettesként segítette a nyolc csoportos intézmény működését. Ekkor készült az óvoda pedagógiai programja, mely a Freinet szellemiség jegyében a környezettudatos nevelést állította fókuszba. Az intézmény ekkor bővült mozgássérült csoporttal, ahol az óvoda szervezetében integrálva, részben szegregált csoportban fogadták a mozgássérült óvodás gyermekeket. A Hétszínvirág tagóvoda jogutódjaként létrejött Paksi Benedek Elek Óvodában 2004-től 2007-es évi nyugdíjazásáig tagóvoda vezetői feladatokat látott el.

Csipkéné Kocsis Éva, aki 1973-ig a sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskolán tanult, majd Hejőpapin alsó tagozatban kezdett tanítani. Pakson 1981-ben kezdett a paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola alsó tagozatán tanítani, ahol osztályfőnöki feladatokat is vállalt, majd orosz és angol nyelvet tanított felső tagozaton. Ezt követően 1997-től nevelte a Vak Bottyán Gimnázium tanulóit, 1998 óta az idegen nyelvi munkaközösség vezetője volt, áldozatos tevékenységének köszönhetően a gimnázium széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik: mind a diákok, mind a tanárok fejleszthették nyelvtudásukat. Szintén 1998 óta 12 éven keresztül a Comenius program keretein belül a tanárnő 240 diák és 65 tanár külföldi utazását és fogadását koordinálta.

Publikált a Tanító című módszertani folyóiratban. Nyugdíjba 2009-ben vonult, de óraadó tanárként jelenleg is folytatja munkáját a Paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziumban, valamint a Paksi Deák Ferenc Általános Iskolában és Gimnáziumban is besegített óraadói, helyettesítő tevékenységével. Nyugdíjba vonulásának évében Pedagógus szolgálati emlékérmet és Vak Bottyán Gimnáziumért Emlékérmet kapott. 

65 évvel korábban szerezte meg oklevelét, így vas diplomát vehetett át Haaz Ferencné Rácz Mária, aki 1969-től a Paksi Deák Ferenc Általános Iskolában gyakorolta hivatását nyugdíjba vonulásáig. Korábban 1957-től az akkori 1. számú Általános iskolában tanított. Kiváló munkája, példamutató magatartása elismeréséül 1979-ben Pedagógus Napra „Miniszteri Dicséretben”, 1984-ben Úttörővezetői dicsérő oklevélben, 1987-ben „Kiváló Munkáért” kitüntetésben részesült.

Ketten részesültek a Gyermekeinkért kitüntetésben, mely díjat azok a pedagógusok kaphatják, akik a gyermekek harmonikus személyiségformálásban huzamosan végzik munkájukat.

Bartal Edit pedagógus, aki pályafutását 1982-ben a komáromi Petőfi Sándor Általános Iskolában kezdte képesítés nélküli nevelőként,  1983-ban végzett az Esztergomi Tanítóképző Főiskolán általános iskolai tanítóként, orosz szakkollégiumi képzéssel. Ugyanebben az évben kezdte meg munkáját a Paksi Bezerédj Általános Iskola nevelőtestületében. Szakmai felkészültsége, tapasztalata, a gyermekek iránti szeretete, a szülőkkel kialakított jó kapcsolata, nyugodt, kedves egyénisége, odaadó segítőkész munkavégzése elismerést váltott ki munkatársai körében, amelyet az intézmény alapítványának a Paks Polgári Iskola Alapítvány „A tanulókért, szebb emberibb környezetért” kitüntetésével ismertek el 2001-ben és 2022-ben is. Huszonegy évig vezette az alsó tagozatos gyermekek körében méltán népszerű Cseresznyéskert Erdei Iskola nyári táborait. 

A kitüntetést Hegedüs Ferencné is átvehette, aki 1985-ben a Kaposvári Tanítóképző Főiskolán szerezte általános iskolai tanítói diplomáját. Pedagógusi pályáját Pakson, a II. Számú Általános Iskolában kezdte 1985. augusztusában, amióta itt is dolgozik - a mai Paksi II. Rákóczi Ferenc Altalános Iskolában. Sokszínűségét jellemzi, hogy az alsó tagozatos diákok sportéletét, versenyeztetését összefogja, a napközis munkaközösség vezetőjeként a nyári napközis illetve a sóstói táborokat szervezi. Nagy pedagógiai hozzáértéssel foglalkozik a lelki nehézségekkel küzdő gyerekekkel. 

Külön köszöntötték a nyugdíjba vonuló tizenegy pedagógust is:

Feilné Kovács Teréz dajkát, aki a Bóbita Bölcsődéből áthelyezéssel került az akkor II. számú, mai Benedek Elek Óvoda Székhelyére a Mesevár óvodába, ahol nyugdíjazásáig tevékenykedett.

Frics Pálné tanító, gyógypedagógust, aki pályáját Pakson a Bezerédj Általános Iskola Kisegítő Tagozatán kezdte 1983-ban, osztályfőnökként tanítói és gyógypedagógusi feladatokat látott el. 1993-tól szintén Pakson a Balogh Antal Katolikus Iskola és Gimnáziumban gyógypedagógusi és vezetői feladatait teljesítette. Elsők között volt Pakson, aki felkarolta a gyógypedagógiát, igazgatóhelyettesként egyengette ezt az utat. A 2009-es évektől a Bezerédj Általános Iskolához csatolva tovább folytatta elhivatott munkáját. 2014-től egységes gyógypedagógiai módszertani intézményként működött tovább az intézet, így még inkább szükség volt a kiemelkedő gyógypedagógusi munkájára. Pályája során igazgatóhelyettesként, munkaközösség vezetőként, osztályfőnökként mindig a diákok fejlődését tekintette fő céljának. 

Juhászné Papp Piroska tanítót, aki sok-sok éven keresztül tanított a Meixner módszerrel olvasást és írást. Meggyőződése volt, hogy ez a módszer valóban élménnyé teszi az olvasás tanulását, a szövegértés fejlesztését. Idén áprilisban vonult nyugdíjba.

Bocskai Jánosné Erzsike óvónőt, aki a Tolnai úti intézményben kezdett dolgozni, majd egy évvel később a Vörösmarty utcai óvodában kapott kinevezést. Két lánya születése után visszakerült a Tolnai úti óvodába. 2001-től az óvoda minőségirányítási rendszerének kiépítésében vett részt. 2005-ben került a Mesevár Óvodába, ahol megismerkedett „Az óvodai nevelés játékkal-mesével” című programmal. 2013-tól az óvoda gyermekvédelmi felelőseként tevékenykedik. Rendszeresen végzett továbbképzéseket az SNI-s gyermekek fejlesztésével, a drámapedagógiával kapcsolatban. 2015-től mentorpedagógusként segíti a fiatal óvodapedagógusok elindulását a pályán.

Poór József pedagógust, aki 1985 óta dolgozik Pakson, valamint 1999 óta a Paksi Deák Ferenc Általános Iskola pedagógusaként oktatja az iskola tanulóit az egészséges életmódra, a testnevelés, a sport szeretetére. Számos sportággal (atlétika, floorball, röplabda, labdarúgás, duatlon, mezei futás, bocsa, grundbirkózás, úszás, kéttusa, unihoki, asztalitenisz) ismerteti meg diákjait, akik a versenyeken komoly eredményeket érnek el. Testnevelés munkaközösség vezetőként kiemelkedő diákolimpiai eredményeket ér el évtizedek óta. A 2015/2016-os tanévben a Tolna megye legeredményesebb testnevelője érmet vehette át Budapesten. Összességében, a 42 év alatt csapataival hat sportágban nyert diákolimpia országos döntőn aranyérmet, floorball, röplabda, atlétika, kosárlabda, strandröplabda és bocsa sportágban.

Tanítványai nemzetközi versenyeken is indultak, az ISF Floorball Világjátékokon Brno-ban 6. helyet, Plzen-ben 7. helyet értek el. Elkötelezetten motiválja a gyerekeket a városi és országos sportrendezvényekre. Ő honosította meg Pakson a sporttáborokat, az asszonytornát, a Fut a Paks-ot. Nyári balatoni táborok vezetője. Morgen Ferdinánd (egykori tanítványa) emlékét gondosan ápolja, amibe belevonja környezetét is. Sporttevékenységének mottója „Csend. Rend. Fegyelem. Figyelem. Értelem. Győzelem!” a tornacsarnok falára kifüggesztve emlékezteti minden nap a tanulókat a siker elérésének folyamatára.

Huszonhat éve vezetője a Paks Város és Városkörnyéki Diáksport Bizottságnak és a Tolna Megyei Diáksport Tanácsnak, és versenybíróként is közreműködik különböző korosztályos versenyeken. Megkapta a Diáksportért kitüntetést és a Floorball Szövetség emlékplakettjét is. Elnöke volt a Paksi Röplabda Klubnak és a Tolna Megyei Röplabda Szövetségnek. Tíz évig volt a röplabda leány válogatott edzője. Ő maga is sportol, bocsában és crokinole-ban ér el országosan is elismerésre méltó eredményeket.

Sima Éva Tünde tanári pályafutását általános iskolában kezdte, 1995 óta pedig oszlopos és meghatározó tagja az Energetikai Technikum és Kollégiumnak. Pályafutása során több száz gyermeket tanított a digitális írástudásra, szerettette meg velük az informatikát és a programozás szépségét. Számtalan ma már sikeres szakember az ő keze alatt kezdte meg informatikai tanulmányait. Évtizedek óta aktív tagja a Neumann János Számítógép-tudományi Társaságnak és különböző informatikai konferenciák rendszeres résztvevője. Szakmai tevékenysége során rendszeresen szervezett alkalmazói és programozói versenyt középiskolások részére, amelyekre sikeresen készítette fel diákjait. 

Molnár Tibor 2014-től kapcsolódott be az oktatás világába, ekkor vált az I. István Szakképző Iskola főállású oktatójává. A gépészet ágazatban tanulókat sikeresen készíti fel a hegesztő, gépgyártástechnológiai technikus, valamint az épületgépész technikus szakmai vizsgákra.

Feilné Balogh Klára először a Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban, majd 2005-től a helyi szakképző iskolában lett a kereskedelem ágazat meghatározó oktatója. Oktatói munkájában fontosnak tartja a tudatosságra nevelést hiszen a jövő fogyasztóit és vállalkozóit nevelik az iskolában. Ezt a munkát az Innovációs és Technológiai Minisztérium is elismerte és 2021-ben az I. István Szakképző Iskola elnyerte a Fogyasztó Tudatosságra nevelő iskolai címet. Az iskola több eladó tanulóját készítette fel a Szakma Kiváló Tanulója versenyre, ahol kiemelkedő eredményüknek köszönhetően mentesültek a képesítő vizsga letétele alól. A Tolna Megyei Értéktár vetélkedőjén diákjai első helyezést értek el, mely eredmény nagymértékben hozzásegítette a Paksi Sillert, hogy bekerüljön Tolna Megye értékei közé. 2021-ben a Tolna Megyei Szakképzési Centrum Pedagógusnapján is kiváló oktatómunkájáért elismerésben részesült.

Forsterné Hermann Mária óvodapedagógust, aki 1981-től 1983-ig a Paksi Óvodagondnokság Munkácsy utcai Óvodájában kezdte óvónői pályafutását, majd 1983-tól 1989-ig az Óvodagondnokság Ifjúság úti Óvodájában folytatta azt. Gyermekvállalást követően a Dunakömlődi Általános Iskola és Óvodában dolgozott három évig. 2013. szeptember elsejétől ismét a Paksi Napsugár Óvoda Dunakömlődi Tagóvodájának óvodapedagógusa. Idén októberben vonul nyugdíjba.

Rigóczkyné Ulbert Mária óvónőt, aki 1983 szeptemberétől a Kajdacsi Általános Iskola és Óvodában kezdte pályafutását képesítés nélküli óvónőként, majd a Dunaszentgyörgyi Művelődési Központ és Óvodában folytatta 1988-ig. Július elsejétől a Dunakömlődi Általános Iskola és Óvodában valamint a Paksi Óvodák Gondoksága alatt a Tolnai úti óvodában, a Munkácsy utcai Óvodában és az Ifjúság úti óvodában folytatta megkezdett óvodapedagógusi munkáját, 1995 szeptember elsejétől 2007-ig a Kereszt utcai Gyermeksziget Óvoda óvodapedagógusa, 2008. február elsejétől a Benedek Elek Óvoda Kishegyi úti Tagóvodájába került, 2015-től kötelező feladata a gyakorlati munkája során a mikro-csoportos fejlesztő foglalkozások vezetése, a dyslexia prevenció szűrés előkészítése és megvalósítása. A Paksi Napsugár Óvoda Munkácsy utcai Tagóvodájában 2020. februárjától látta el feladatait, jelenleg a Paksi Napsugár Óvoda Vörösmarty utcai Székhelyóvoda pedagógusaként vonul nyugdíjba idén decemberben.

Ráczné Farkas Ildikó óvónőt, aki 1984. októberében a Paksi Városi Tanács Óvodájának Vörösmarty utcai intézményében kezdte meg pályafutását, 1987-től a Munkácsy utcai valamint 1989-től a Gesztenyés úti Óvodába került áthelyezésre, majd 1991-től visszatért a Városi Óvodák Gondokságához tartozó Vörösmarty utcai Óvodába. 

A pedagógiai feladatok megoldásában aktív tagja a Belső Ellenőrzési Munkacsoportnak, javaslatait a partneri együttműködés jellemzi. A Paksi Napsugár Óvoda nevelőtestületében jelentős szerepet töltött be a „Színesen, hatékonyan a művészetek eszközeivel” című nevelési program megalkotásában és a megújult pedagógia program alkalmazásában. Jelenleg a Paksi Napsugár Óvoda Vörösmarty utcai Székhelyóvoda pedagógusa, innen vonul nyugdíjba idén novemberben.

Az eseményt a magyar irodalom gyöngyszemeivel zárták, a közönséget Kautzky Armand, Jászai Mari díjas, érdemes művész és Udvarhelyi Boglárka énekművész kápráztatta el.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában