ünnepi közgyűlés

2021.08.29. 15:59

Rangos kitüntetéseket is átadtak Szekszárd Város Napja alkalmából

Száztizenhat évvel ezelőtt augusztus 29-e jeles nap volt a már régóta megyeszékhely, Szekszárd életében. Azon a napon a nagyközség rendezett tanácsú városi rangot kapott. Száz évvel később, 2005-ben pedig a város közgyűlési képviselői úgy döntöttek, ez lesz a város napja.

Szepesi László

Tavaly, a pandémia miatt szerény, idén viszont nemcsak kitüntetésekben, de programokban is gazdag volt ez az ünnep. Szombaton délelőtt a Holló együttes gyermekeknek szánt koncertje volt az Ifjúsági Közösségi Téren, délután a Babits Kulturális központban a Tücsök Zenés Színpad negyedszázados jubileumára készült két CD-jének bemutató koncertje volt, amelynek végén Gyurkovics János alpolgármester a Szekszárd javáért a művészet erejével kitüntetést adta át az együttes vezetőjének, Béresné Kollár Évának. A koncertet Hol jártál? – Újra együtt! címmel egy sárközi népdal, a Hol jártál az éjjel, cinegemadár rock- és disco-, hip-hop/rap- és táncos feldolgozása követett, ahol a műsorvezető az ötletgazda Kindl Gábor volt.

Vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődött Szekszárd Város Közgyűlésének ünnepi ülése a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvénytermében.

A kitüntetetteket, résztvevőket Gyurkovics János köszöntötte, beszédében említette, hogy a pandémia miatt különösen nehéz időben is bizonyították a szekszárdiak az összefogás erejét, a kulturális központban, az országban egyetlenként létrehozták az oltóközpontot, s rengetegen segítették az ott dolgozók munkáját.

Ünnepi beszédét követte a város napján hagyományos kitüntetések átadása. Elsőként Ács Rezső polgármester a város új díszpolgárának, Petrits Józsefnek adta át az erről szóló oklevelet.

Petrits József 1991-ben, az akkor 75 éves édesapjától vette át a családi vállalkozás vezetését és mézeskalácsos egyéni vállalkozóként folytatta a családi hagyományokat. A család 1825 óta foglalkozik mézeskalácsok, cukorkák, sütemények, gyertyák készítésével és az iparos családok történetében is ritkaságszámba megy az a múlt, amivel ez a család rendelkezik. Petritsék neve szinte egyet jelent a mézeskalácsossággal. A korabeli eszközöket és családi relikviákat is bemutató Mézeskalács Múzeum pedig 2002-es megnyitása óta már százezernél is több látogatót fogadott.

A Pro Urbe Emlékplakettet két orvos, dr. Vastagh Oszkár és dr. Muth Lajos vette át.

Dr. Vastag Oszkár 1979-től a múlt év végéig volt a Tolna Megyei Balassa János Kórház szemészeti osztályának osztályvezető főorvosa, megyei szemész szakfelügyelő főorvos. Megszervezte a gyermekszemészeti ellátást, a szemészeti mikrosebészetet, a műlencse-beültetéses hályogműtétet, ő volt a szemfenéki angiográfia és a szemészeti lézerkezelés megyei bevezetője. (Nyugdíjba vonulása után ebben a cikkben írtunk a nagyszerű gyógyító pályafutásáról.)

Dr. Muth Lajost 1998 novemberében nevezték ki a megyei kórház főigazgatójává, s 2015-ben vonult nyugdíjba. Nevéhez fűződik több nagy beruházás, az egészségügyi intézmény korszerűsítése. Főigazgatósága alatt történt meg a műtétes osztályok, a B-épület teljes felújítása, európai színvonalúvá való átépítése, a korszerű konyha, diétás konyha kialakítása, a kórház fűtés- és informatikai rendszerének korszerűsítése és a műtő- és diagnosztikai blokk befejezése, a sürgősségi beteg osztály kialakítása és az egész kórházra kiterjedő fűtéskorszerűsítés.

A Közjóért kitüntető díjat öten vettek át.

Szatmári Juhos László, aki a kolozsvári, majd a budapesti képzőművészeti főiskolán tanult. Szekszárdi műhelyében létrehozta és tizenöt éven át működtette a Forma Symposion szobrász művésztelepet, amely a magyarországi művésztelep mozgalom fontos bázisává vált, és az ezredvég, az ezredforduló időszakának szobrászatát értékes munkákkal gazdagította. Köztéri és középületben elhelyezett monumentális kompozíciók mellett kisplasztikákat, emlékszobrokat, portrékat készített, de szobrai mellett jelentős festői munkássága is. Az általa illusztrált könyvek száma pedig több tízre tehető.

A nagy hagyományokkal rendelkező, s azokat éltető több mint százéves Szekszárdi Fősővárosi Körnek adott Közjóért díjat a kör elnöke, Szollár Zoltán vette át. A bemutatkozó rövidfilmben elmondta, céljuk a múlt szokásainak őrzése mellett, hogy azokat átadják a jövő generációnak is.

Ezt a díjat kapta Szabóné Kiss Erzsébet, a Bezerédj István Technikum nyugalmazott igazgatója is. Ő Szekszárdon az V. Számú Általános Iskolában volt tanár, osztályfőnök, majd igazgató, később a Tolna Megyei Szakképzési Centrum Bezerédj István Technikumában tanított, s lett annak is igazgatója. Kiemelt figyelmet fordított a kivételesen tehetséges diákokra, és felkarolta a tanulási nehézséggel küzdő tanulókat, a rászoruló gyermekek segítését pedig mindig elsődleges feladatai közé sorolta.

Az ötös, mostani nevén Baka István általános iskolának igazgatója volt a következő kitüntetett, Parrag Katalin Erzsébet is. Ő gyógyszerésznek készült, de nem sokkal a diploma előtt váltott, s pedagógus lett. Az indulástól az ötös, ma Baka István Általános Iskolában dolgozott idén márciusi nyugdíjba meneteléig. Tanított kémiát, fizikát, matematikát, 15 évig volt igazgatóhelyettes, 2013 óta pedig igazgató. Sokat volt óra után is együtt a tanulókkal. A gyerekek délután is szívesen ott maradtak az iskolában, voltak szakkörök, korrepetálás, felkészítés a középiskolára. Ilyenkor nem volt feleltetés, osztályzás, mégis okosabb, több lett ettől sok diák. Tanítványai közül sokan választották később a vegyészpályát, többen lettek vegyészmérnökök.

A Közjóért kitüntető díjat vette át dr. Gesztesi Enikő történelem–latin–ógörög tanár a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület elnöke, aki 1990-től a Szekszárdi Garay János Gimnáziumban történelem–latin–ógörög tanárként dolgozik. Osztályfőnök, egyúttal mentor, szaktanácsadó és munkaközösség-vezető. Kiemelt figyelmet fordít a szülőföld történetének tanítására és kutatására, amibe bevonja tanítványait is. Diákjai rendre kiemelkedően szerepelnek tanulmányi versenyeken, latin nyelvből és történelemből különböző országos és nemzetközi megmérettetéseken egyaránt. Latin nyelvből huszonötször, történelemből tizenhétszer voltak a tanítványai az első harminc helyezett között, tizenöt tanítványa jutott ki az Arpinói Nemzetközi Cicero-versenyre, képviselve a magyar csapatot. Nyolc éve elnöke a Tolna megyei honismereti egyesületnek, a Tolna megyei Széchenyi Kör diáktagozatának elnöki tisztét is évekig ellátta. Az országos szervezetek közül hosszú évek óta tagja a Történelemtanárok Egyletének és az Ókortudományi Társaságnak.

Az ötödik Közjóért kitüntető díjat Gáti László, tánczenész, zongorista, korrepetitor vehette át. Ő 1984-tól tizenöt éven keresztül dolgozott zenészként főállásban Szekszárd több, akkor még működő vendéglátó egységében, mint például a Dózsa Söröző, Sió csárda, Kispipa étterem, Krokodil vendéglő és végül a Gasztrolux étterem. Tagja volt a legendás Szinkron együttesnek is. 1993 óta a Szekszárdi Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület munkatársa, zongora-kísérője korrepetitorként. Tavaly áprilisában a pandémia alatt a legnagyobb közösségi oldalon otthonából kezdett online zenét szolgáltatni, s pár hét múlva ez kívánságműsorrá alakult. Az otthoni elszigetelődés, karantén idején ez sok embernek adott szórakozási lehetőséget.

Szekszárd Közgyűlése a hajdani polgármester nevét viselő Hirling Ádám-díjat adományozott Majnayné Sajben Annának, a Szekszárdi Önkormányzat Hatósági és Koordinációs Igazgatóság vezetőjének. Ő az évezred első napján kezdett dolgozni a városházán, s tíz év óta irányítja a hatósági munkát. Jellemzője a magas szakmai tudás, pontosság, pártatlanság és segítőkészség. Köztisztviselő, a „köz szolgája” s a törvényesség betartásával védi a köz érdekeit.

Tormay Károly az 1800-as évek első felében volt Tolna vármegye főorvosa. Ketten vehették át a róla elnevezett díjat. Az egyik kitüntetett Lencsés Lászlóné nyugalmazott szülésznő. Az első munkahelye a megyei kórház, s annak szülészet-nőgyógyászati osztályáról csak rövid időre ment át a Komlói Kórház szülészetére, illetve volt egészségügyi katona Medinán. Az utóbbi két évtizedben a szülést megelőző terhesgondozásban vett részt. A kitüntetéssel a város több évtizedes egészségügyben kiváló szakmai színvonalon végzett lelkiismeretes munkáját ismerte el.

A Tormay Károly kitüntető címet vett át dr. Papp Zoltán háziorvos, megyei háziorvosi kollegiális vezető is, aki bő másfél évtizede gyógyítja a városban legnagyobbnak számító, 3. számú felnőtt orvosi körzethez tartozó betegeket. Kiemelt feladata volt Szekszárdon a járvány időszakában az oltóközpont munkájának szervezése.

Triebler Irma kitüntető cím birtokosa lett Borjáti Gyöngyi, a Szociális Központ Kadarka utcai otthonának vezetője. Őt az idősekért végzett odaadó, kimagasló szakmai munkája, a rábízott idősek mindennapi segítése, életminőségük emelése és tisztelete tette méltóvá a kitüntetésre.

Ezt a kitüntető címet kapta Vajdáné Kerekes Zsuzsanna is, aki 1976 nyarán kezdte Szekszárdon védőnői munkáját. Negyvenöt éven át segítette lelkiismeretes, odaadó munkával a kisgyermekeket, várandós anyukákat. Volt oktató védőnő, emellett éveken át az Egészségügyi Gondnokság helyettes vezetője is. Tavaly ment nyugdíjba, de még fél éven át védőnőként dolgozott.

A Szekszárd javáért kitüntető címet Szekszárd Közgyűlése az Aranyfürt Mezőgazdasági Kft.-nek ítélte, azt Schieber Markus vette át. A kft. az Aranyfürt Mg. Szövetkezet jogutódjaként kiemelten fontosnak tartja a folyamatos fejlesztést és innovációt. Borászatuk, a Schieber Pincészet különös figyelmet fordít a kiváló minőségű szőlő termelésére, és annak kíméletes feldolgozására. Fontos számukra a jó kapcsolat ápolása a helyi egyházi és világi szervezetekkel, egyesületekkel. Kórházi gépek, berendezések vásárlásában segítették a Balassa János kórházat, és rendszeresen támogatják a szekszárdi véradó állomást.

Embertársainkért Szekszárd kitüntető címet adományozott a közgyűlés dr. Bali Ildikónak, a Balassa János kórház fertőző osztályát vezető főorvosnak. Ő férjét, dr. Vastag Oszkárt követve jött a családdal Pécsről Szekszárdra. Úgy tervezte, itt is gyermekgyógyászként folytatja a pályát, de a kórház akkori igazgatója kérte, menjen a fertőző osztályra. Ott belgyógyász-infektológusként dolgozik, huszonkilenc éve osztályvezetőként. Orvosi munkája mellett a megyei májbeteggondozó és a hepatológiai interferon centrum vezetője, tagja a Magyar Infektológiai Társaságnak, és elnöke az „Együtt a Rosszmájúság Ellen” egyesületnek is. Két évvel ezelőtt Szekszárd Város Tormay Károly kitüntető címét vehette át. Kiváló szakmai munkáját kollégái és betegei mind nagyra értékelik, előadásaiban mindig nagy hangsúlyt helyez a család-társaság lelki egyensúly harmóniájának fontosságára, betegséget megelőző voltára. Bevallása szerint igazi hobbija a hivatása, és ha újrakezdhetné az életét, megint csak ezt választaná.

A város kitüntetéseinek átadását követően a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat a Szekszárdi Németségért Klézli János-díját Krémer György vette át, aki a szekszárdi és a Tolna megyei németség vezetését alkotó kör meghatározó egyénisége.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában