A jogász válaszol

2022.01.13. 12:30

Mi kerüljön bele a tartási szerződésbe?

Érdeklődésre tarthat számot, hogy mit tartalmazhat a tartási, a köznyelvben eltartási szerződés, a Polgári Törvénykönyv egyedi szerződéstípusa.

TN

Képünk illusztráció (Fotó: Shutterstock)

Képünk illusztráció (Fotó: Shutterstock)

Vesztergombiné dr. Kiss Edit ügyvéd összefoglalója szerint ebben valaki arra vállal kötelezettséget, hogy a tartásra jogosult körülményeinek és szükségleteinek megfelelően őt ellátja, gondozza ellenérték fejében. Tehát a tartásra kötelezett biztosítja a tartásra jogosult lakhatását, élelemmel és ruházattal való ellátását, gondozását, betegsége esetén ápolását és gyógyíttatását, halála esetén pedig gondoskodik illő eltemettetéséről. A tartásra jogosult ezért cserébe valamilyen vagyontárgy, jellemzően ingatlan tulajdonjogát ruházza át a tartásra kötelezett részére. A szerződés csak írásban érvényes. 

 

Az új Ptk. a korábbi rendelkezéseket a bírói gyakorlatban kimunkált elvek alapul vételével pontosította, amely új rendelkezések már egyértelművé teszik a tartásra jogosult „megfelelő eltartása” fogalmát, ugyanis az új szabályozás szerint a tartási szerződés alapján a tartásra jogosultat olyan ellátásban kell részesíteni, illetve olyan szolgáltatást kell neki nyújtani, amely mind a körülményeinek, mind pedig a szükségleteinek megfelel. Ennek révén lehet megítélni a tartási kötelezettség szerződésszerű teljesítését annak mind a mennyiségi, mind minőségi oldaláról. Ha a tartási kötelezettség ellenében a tartásra kötelezettre ingatlan tulajdonjogát ruházzák át, a tartásra jogosult kérelmére az ingatlan-nyilvántartásba az átruházott ingatlan terheként tartási jogot kell bejegyezni.

Vesztergombiné dr. Kiss Edit ügyvéd (Fotó: K. A.)

Ezek is érdekelhetik